Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
3. Oct 2023 7:40
2023. Oct 3. 7:40
Do školy na bicykli – rozvojové aktivity z dotácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo žiadosť mesta Komárno o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Dotácia je pre mesto schválená vo výške 29 611,50 eur, s 5% spolufinancovaním mesta v hodnote 1 558,50 eur.

Cieľom projektu je výstavba cyklistickej infraštruktúry – zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Novými prvkami cyklistickej infraštruktúry – vybudovaním nových cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách sa zvýši motivácia detí prevyužívanie bicyklov ako zdravého a ekologického dopravného prostriedku.

V rámci realizácie projektu bude vybudovaných6 väčších cykloprístreškov, 3 menšie cykloprístrešky

a bude osadených 72 kusov cyklostojanov.

Aktivity v rámci úspešného projektu boli vypracované na základe požiadaviek základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Počas leta bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie a následne sa na jeseň pristúpi k realizácii projektu.

Nové cykloprístrešky a cyklostojany budú umiestnené v areáli týchto škôl:

Základná škola J. A. Komenského – vybudovanie 4 nových cykloprístreškov s kapacitou pre 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. pohraničnej – vybudovanie 30 ks nových cyklostojanov s kapacitou pre 60 bicyklov

Základná škola Rozmarínová– vybudovanie cykloprístreška s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov a vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. práce – vybudovanie dvoch cykloprístreškov, v každom jednom s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov, taktiež osadenie 15 ks cyklostojanov s kapacitou pre 30 bicyklov

Základná škola Móra Jókaiho– vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. Eötvösa – umiestnenie 6 nových cyklostojanov pre 12 bicyklov 

Ďalšie aktuality
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Opravujú cesty a chodníky na 40 uliciach

Koncom marca začali  firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že  sa v našom meste začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail