Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
3. Oct 2023 7:40
2023. Oct 3. 7:40
Do školy na bicykli – rozvojové aktivity z dotácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo žiadosť mesta Komárno o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Dotácia je pre mesto schválená vo výške 29 611,50 eur, s 5% spolufinancovaním mesta v hodnote 1 558,50 eur.

Cieľom projektu je výstavba cyklistickej infraštruktúry – zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Novými prvkami cyklistickej infraštruktúry – vybudovaním nových cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách sa zvýši motivácia detí prevyužívanie bicyklov ako zdravého a ekologického dopravného prostriedku.

V rámci realizácie projektu bude vybudovaných6 väčších cykloprístreškov, 3 menšie cykloprístrešky

a bude osadených 72 kusov cyklostojanov.

Aktivity v rámci úspešného projektu boli vypracované na základe požiadaviek základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Počas leta bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie a následne sa na jeseň pristúpi k realizácii projektu.

Nové cykloprístrešky a cyklostojany budú umiestnené v areáli týchto škôl:

Základná škola J. A. Komenského – vybudovanie 4 nových cykloprístreškov s kapacitou pre 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. pohraničnej – vybudovanie 30 ks nových cyklostojanov s kapacitou pre 60 bicyklov

Základná škola Rozmarínová– vybudovanie cykloprístreška s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov a vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. práce – vybudovanie dvoch cykloprístreškov, v každom jednom s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov, taktiež osadenie 15 ks cyklostojanov s kapacitou pre 30 bicyklov

Základná škola Móra Jókaiho– vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. Eötvösa – umiestnenie 6 nových cyklostojanov pre 12 bicyklov 

Ďalšie aktuality
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia - od piatku do nedele - v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku. Moderátorka…

29. 11. 2023
2023. 11. 29.
Zobraziť detail
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail