Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
3. Oct 2023 7:40
2023. Oct 3. 7:40
Do školy na bicykli – rozvojové aktivity z dotácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo žiadosť mesta Komárno o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Dotácia je pre mesto schválená vo výške 29 611,50 eur, s 5% spolufinancovaním mesta v hodnote 1 558,50 eur.

Cieľom projektu je výstavba cyklistickej infraštruktúry – zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Novými prvkami cyklistickej infraštruktúry – vybudovaním nových cykloprístreškov a cyklostojanov v základných školách sa zvýši motivácia detí prevyužívanie bicyklov ako zdravého a ekologického dopravného prostriedku.

V rámci realizácie projektu bude vybudovaných6 väčších cykloprístreškov, 3 menšie cykloprístrešky

a bude osadených 72 kusov cyklostojanov.

Aktivity v rámci úspešného projektu boli vypracované na základe požiadaviek základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Počas leta bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie a následne sa na jeseň pristúpi k realizácii projektu.

Nové cykloprístrešky a cyklostojany budú umiestnené v areáli týchto škôl:

Základná škola J. A. Komenského – vybudovanie 4 nových cykloprístreškov s kapacitou pre 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. pohraničnej – vybudovanie 30 ks nových cyklostojanov s kapacitou pre 60 bicyklov

Základná škola Rozmarínová– vybudovanie cykloprístreška s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov a vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. práce – vybudovanie dvoch cykloprístreškov, v každom jednom s 3 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 5-6 bicyklov, taktiež osadenie 15 ks cyklostojanov s kapacitou pre 30 bicyklov

Základná škola Móra Jókaiho– vybudovanie cykloprístreška so 6 novými cyklostojanmi pre umiestnenie 10-12 bicyklov

Základná škola na Ul. Eötvösa – umiestnenie 6 nových cyklostojanov pre 12 bicyklov 

Ďalšie aktuality
Aj ženy postupili do najvyššej ligy

Vedenie mesta dnes prijalo na radnici ženský futbalový tím KFC, ktorý skončil na prvom mieste v majstrovstvách, ktoré sa skončili tento víkend, čím si…

14. 06. 2024
2024. 06. 14.
Zobraziť detail
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail