Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Cestovný poriadok jednotlivých liniek na roky 2012-2013:

Linka č. 2

Linka č. 3

Linka č. 7

Linka č. 8