Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
16. Nov 2023 12:05
2023. Nov 16. 12:05
Harmonogram zberu BIO odpadu zo záhrad v zimnom období

Vážení občania,

Mesto Komárno oznamuje občanom žijúcich v rodinných domoch, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa v zimnom období (mesiace december – január – február) odvezie v nasledovných termínoch:

  • 04. decembra 2023 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 05. decembra 2023 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)
  • 08. januára 2024 (pondelok) –mestské časti Komárna (Malá Iža, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 09. januára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)
  • 05. februára 2024 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 06. februára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)

Každá domácnosť má nárok na max. 2 zaťahovacie plastové vrecia (bez ohľadu od počtu vyložených naplnených vriec).

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 8/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie pôdy.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je celoročne možné odovzdať v kompostárni na Hadovskej ceste v Komárne.

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk)

Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia  tel.: 035/28 51 362

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail