Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
16. Nov 2023 12:05
2023. Nov 16. 12:05
Harmonogram zberu BIO odpadu zo záhrad v zimnom období

Vážení občania,

Mesto Komárno oznamuje občanom žijúcich v rodinných domoch, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa v zimnom období (mesiace december – január – február) odvezie v nasledovných termínoch:

  • 04. decembra 2023 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 05. decembra 2023 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)
  • 08. januára 2024 (pondelok) –mestské časti Komárna (Malá Iža, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 09. januára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)
  • 05. februára 2024 (pondelok) – mestské časti Komárna (Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž),
  • 06. februára 2024 (utorok) – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť, atď.)

Každá domácnosť má nárok na max. 2 zaťahovacie plastové vrecia (bez ohľadu od počtu vyložených naplnených vriec).

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 8/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie pôdy.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je celoročne možné odovzdať v kompostárni na Hadovskej ceste v Komárne.

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk)

Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie životného prostredia  tel.: 035/28 51 362

Ďalšie aktuality
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia - od piatku do nedele - v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku. Moderátorka…

29. 11. 2023
2023. 11. 29.
Zobraziť detail
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail