Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
27. Mar 2023 9:58
2023. Mar 27. 9:58
Hodina Zeme v Komárne

Najväčšia environmentálna iniciatíva WWF, ktorá spája milióny ľudí po celom svete, je Hodina Zeme. Táto medzinárodná kampaň, ktorá sa každoročne koná v poslednú marcovú sobotu, vyzýva domácnosti a firmy, aby na jednu hodinu zhasli svetlá a vypli elektronické zariadenie, ktoré nie sú nevyhnutné pre ich život, aby týmto aktom upozornili na akútnu potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny. Iniciatíva vznikla v roku 2007 v Austrálii a v roku 2008 sa zmenila na celosvetovú.

Aj tento rok 25. marca  v čase od 20.30 do 21.30 bolo na ikonických stavbách a pamiatkach po celom svete vypnuté verejné osvetlenie. Mesto Komárno sa takisto zapojilo do tejto kampane, na jednu hodinu sa vyplo osvetlenie na Klapkovom námestí a v pešej zóne.

Tento rok sa do tejto iniciatívy na námestí zapojili aj dve komárňanské základné školy. Žiaci Základnej školy na Pohraničnej ulici a Eötvösovej ulici prišli na zhasnutie osvetlenia spoločne so svojimi učiteľmi pešo od svojej školy až na námestie. Následne, po pol 9-tej, po vypnutí verejného osvetlenia, zdobilo Klapkovo námestie svetlo lampášov prítomných detí. Účastníkov kampane privítal primátor mesta Béla Keszegh.

Do tohtoročnej iniciatívy sa zapojili mestá a obce vo viac ako 200 krajinách, na 60 minút sa do tmy ponorili aj najikonickejšie dominanty celého sveta.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail