2. Nov 2022 15:29
2022. Nov 2. 15:29
Informácia Mestskej volebnej komisie mesta Komárno o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia Mestskej volebnej komisie mesta Komárno o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022: 

Výsledky voľby primátora mesta: 

1.    Béla Keszegh, Mgr.
2.    Ildikó Bauer
3.    Tímea Etheykatz
4.    Štefan Bodoki

Podrobné výsledky komunálnych volieb 2022 v meste Komárno: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Ing. Matejičková Zuzana

Predseda mestskej volebnej komisie, v.r.

Ďalšie aktuality
Zmena zákona  - Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno oznamuje zmeny spôsobu zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení hospodárskych zvierat do…

25. 11. 2022
2022. 11. 25.
Zobraziť detail
Vianočný stromček Komárna dorazil

V utorok predpoludním dorazil na hlavné námestie mesta vianočný strom Komárna, o niekoľko dní, pred prvou adventnou nedeľou, bude ozdobený a …

23. 11. 2022
2022. 11. 23.
Zobraziť detail
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 v znení

Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č…

16. 11. 2022
2022. 11. 16.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas Štátneho sviatku

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu prebehne nasledovne : Namiesto 17. novembra…

10. 11. 2022
2022. 11. 10.
Zobraziť detail