Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
5. Sep 2023 12:06
2023. Sep 5. 12:06
JESENNÉ  UPRATOVANIE  MESTA - OZNÁMENIE

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch október a november 2023 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace …) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj odvoz ELEKTROODPADU.

Jesenné upratovanie nezahŕňa zber vyseparovaného odpadu (papier, sklo, plasty – kovy – VKM), nebezpečný odpad, batérie a akumulátory, oleje, lieky, farby, pneumatiky, drobný stavebný odpad. Tento typ odpadu NEBUDE odvezený!

Vyššie uvedené odpady je možné odovzdať celoročne aj na zbernom dvore Komárno na Harčášskej ceste. Prevádzkový čas zberného dvora v pracovné dni je – 8.00-17.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.

Harmonogram odvozov z rodinnej zástavby mesta:

Biologický odpad aj veľkoobjemný odpad je potrebné vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr do 8,00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú trávu vložiť do 110/120 litrových zaťahovacích plastových vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra. Zberné vozidlo bude každou ulicou prechádzať iba raz. Žiadame občanov, aby boli nápomocní pri nakladaní odpadu na zberné vozidlo. Zároveň žiadame občanov, aby si vyložený odpad ustrážili pred vykrádačmi (každý je zodpovedný za svoj odpad pred domom). Počas a po jesennom upratovaní je potrebné neodvezený odpad (odpad ktorý nie je zahrnutý do jesenného čistenia mesta) odstrániť z verejného priestranstva. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním čistoty a poriadku na verejnom priestranstve budú vykonávať príslušníci Mestskej polície mesta Komárno.     

od 02. októbra do 06. októbra 2023 – Letecké pole a Robotnícka štvrť:

02. októbra – pondelok:

 • Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová ul., Ul. Gy. Berecza, Selyeho ul. 10
 • Prowazekova ul., Ul. Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul., Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul.,

03. októbra – utorok:

 • Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul.,
 • Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová ul., Muškátová ul., Javorová ul., Krymská ul., Nitrianska ul., Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul., Fialková ul., Šalviová ul.,

04. októbra  – streda:

 • Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul.,
 • Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G. Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul.,

05. októbra – štvrtok:

 • Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva,
 • Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa, Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela, Rožná ul., Ul. pri Panoráme,

06. októbra – piatok: 

 • Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J. Péczeliho, Hrušková ul., Zlievarenská ul., Krivá ul., Skalná ul., Rovná ul.,
 • Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad, Potočná ul., Plynárenská ul.,

od 09. októbra do 13. októbra 2023 – Centrum a mestská časť Nová Stráž

09. októbra – pondelok:

 • Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., Špitálska ul., Rybárska ul., Klobučnícka ul., Senný trh, Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Palatínova ul.,
 • Hlavná ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul.

10. októbra – utorok:

 • Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, Elektrárenská cesta, Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad

11. októbra – streda:

 • Nádvorie Európy, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Čáka, Ul. K. Thalyho, Zámoryho ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul.,
 • Školská ul., Darányiho ul., Ul. Móra Krausza, Ul. K. Harmosa, Strážna ul., Zámočnícka ul.

12. októbra – štvrtok:

 • Vnútorná okružná, Jazerná ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Hlboká ul., Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce,
 • Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Jarabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul., Smrečinová ul., Jázmínová ul.,

13. októbra – piatok:

 • Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka ul.,
 • Agátová ul., Levanduľová ul., Slnečnicová ul., Snežienková ul., Vadaš – rodinné domy

od 16. októbra do 20. októbra 2023 – ostatné mestské časti

16. októbra – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš,

17. októbra – utorok: Ďulov Dvor,

18. októbra – streda: Hadovce, Nová Osada,

19. októbra – štvrtok: Kava, Lándor,

20. októbra – piatok: Čerhát, Pavel, Alžbetin ostrov-veľkoobjemný odpad.

Harmonogram odvozov z bytovej zástavby mesta (sídliskové byty) :

Svoj záujem o službu odvozu veľkoobjemného odpadu zo sídliskových bytov je potrebné nahlásiť na Mestský úrad Komárno telefonicky na tel. čísle 035 2851 362, alebo    e-mailom zp@komarno.sk v dňoch od 02. októbra do 06. októbra 2023 od 8.00 hod – do 15.00 hod. Nenahlásená požiadavka nebude vybavená a bude považovaná za čiernu skládku.

16. októbra do 20. októbra 2023 – všetky sídliská

(sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., sídlisko Bauring, sídlisko Bašty)

ZÁHRADKÁRSKE OBLASTI – harmonogram odvozov – miesta budú strážené Mestskou políciou a kamerou – VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD!

od 03. novembra do 05. novembra 2023 – Budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery výlučne na zelený odpad:

Alžbetin ostrov (na 4 miestach – futbalové ihrisko, zimný štadión, trafostanica, Yacht club), Mŕtve rameno Váhu (na 2 miestach – na veľkom parkovisku pri Apáli, posledná záhrada pri rieke Váh), Bašta VI. (na veľkom parkovisku), Nová Stráž – záhradky, Vadaš (bývalé dopravné ihrisko), Harčáš – záhradky, Tehelňa – záhradky, Ižianska cesta – záhradky, Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul. – záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom.

Žiadame občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili tým vzniku a rozšírenia čiernych skládok. Ďakujeme občanom za spoluprácu!

Ďalšie aktuality
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80…

26. 09. 2023
2023. 09. 26.
Zobraziť detail
Cvičenie špeciálnych jednotiek ATLAS v pevnosti

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť  pozrieť si cvičenie zásahových jednotiek zoskupenia  ATLAS v komárňanskej pevnosti.   V dňoch 18.…

19. 09. 2023
2023. 09. 19.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom

V priebehu jesene dostanú obyvatelia Komárna do daru stromy, ak sa o ne budú starať. Záujemcovia majú možnosť požiadať  o okrasné aj ovocné stromy.…

6. 09. 2023
2023. 09. 6.
Zobraziť detail
V Komárne otvorili asistenčné centrum

30. augusta bolo slávnostné otvorenie asistenčného centra v Komárne, ktorého cieľom je pomoc samosprávam v okrese v oblasti projektovej činnosti. Ide najme o…

4. 09. 2023
2023. 09. 4.
Zobraziť detail