Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
26. Sep 2023 9:07
2023. Sep 26. 9:07
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80 škôlkarov, bola v lete dokončená, a tak zahájenie nového školského roka prebiehalo už zrekonštruovanej budove.   Väčšinu nákladov na obnovu hradila samospráva z dotácie z Envirofondu s predpísanou spoluúčasťou mesta. 

 Samospráva sa úspešne uchádzala o projekt s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v Materskej škole na Ulici mieru v Komárne”  a získala tak dotáciu vo výške 381-tisíc eur.   Vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu sa podarilo znížiť náklady na 300-tisíc eur k čomu samospráva ešte prispela vlastnou čiastkou. 

Hlavným cieľom tejto investície bolo zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Vďaka rekonštrukčným prácam sa značne zlepšili danosti objektu, zvýšila sa energetická efektívnosť a výrazne sa znížia tepelné straty počas vykurovacieho obdobia. Okrem vonkajších stien bola tepelne izolovaná, vymenená aj strecha budovy, pričom zateplené bolo aj prízemie a najvyššie poschodie.  Výrazne sa zmenil aj zovňajšok budovy, keďže zmizla odlupujúca sa omietka a materská škola získala moderný vzhľad.

Obnova škôlky, ktorá bola otvorená v roku 1957, sa začala v polovici apríla a dokončená bola koncom augusta. V súčasnosti navštevuje škôlku 81 detí v 4 triedach, z ktorých sú 3 slovenské a 1 maďarská.

„Naďalej je našou prioritou obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne, aby sa komárňanské deti  mohli vzdelávať v najlepších podmienkach.   Žiadosti o dotácie, z rôznych zdrojov,  máme podané nielen na materské školy, ale aj takmer na  všetky základné školy, tieto sú základom pre pokračovanie obnovenia uvedených objektov“ – povedal Béla Keszegh, primátor mesta.  

V Komárne máme v súčasnosti 917 škôlkarov, z ktorých 735 chodí do materských škôl zriadených samosprávou. V 11 budovách pôsobí 12 škôlok z ktorých je 5 – 5 slovenských a maďarských a 2 sú zmiešané slovensko-maďarské. Okrem materských škôl patriacich pod samosprávu fungujú v meste 2 cirkevné a jedna špeciálna škôlka.

Ďalšie aktuality
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia - od piatku do nedele - v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku. Moderátorka…

29. 11. 2023
2023. 11. 29.
Zobraziť detail
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail