Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
26. Sep 2023 9:07
2023. Sep 26. 9:07
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80 škôlkarov, bola v lete dokončená, a tak zahájenie nového školského roka prebiehalo už zrekonštruovanej budove.   Väčšinu nákladov na obnovu hradila samospráva z dotácie z Envirofondu s predpísanou spoluúčasťou mesta. 

 Samospráva sa úspešne uchádzala o projekt s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v Materskej škole na Ulici mieru v Komárne”  a získala tak dotáciu vo výške 381-tisíc eur.   Vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu sa podarilo znížiť náklady na 300-tisíc eur k čomu samospráva ešte prispela vlastnou čiastkou. 

Hlavným cieľom tejto investície bolo zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Vďaka rekonštrukčným prácam sa značne zlepšili danosti objektu, zvýšila sa energetická efektívnosť a výrazne sa znížia tepelné straty počas vykurovacieho obdobia. Okrem vonkajších stien bola tepelne izolovaná, vymenená aj strecha budovy, pričom zateplené bolo aj prízemie a najvyššie poschodie.  Výrazne sa zmenil aj zovňajšok budovy, keďže zmizla odlupujúca sa omietka a materská škola získala moderný vzhľad.

Obnova škôlky, ktorá bola otvorená v roku 1957, sa začala v polovici apríla a dokončená bola koncom augusta. V súčasnosti navštevuje škôlku 81 detí v 4 triedach, z ktorých sú 3 slovenské a 1 maďarská.

„Naďalej je našou prioritou obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne, aby sa komárňanské deti  mohli vzdelávať v najlepších podmienkach.   Žiadosti o dotácie, z rôznych zdrojov,  máme podané nielen na materské školy, ale aj takmer na  všetky základné školy, tieto sú základom pre pokračovanie obnovenia uvedených objektov“ – povedal Béla Keszegh, primátor mesta.  

V Komárne máme v súčasnosti 917 škôlkarov, z ktorých 735 chodí do materských škôl zriadených samosprávou. V 11 budovách pôsobí 12 škôlok z ktorých je 5 – 5 slovenských a maďarských a 2 sú zmiešané slovensko-maďarské. Okrem materských škôl patriacich pod samosprávu fungujú v meste 2 cirkevné a jedna špeciálna škôlka.

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail