Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
30. Jan 2023 15:10
2023. Jan 30. 15:10
Mestám a obciam zhasína nádej

Touto cestou by sme chceli informovať obyvateľov mesta, že aj Komárno sa zapojí do pondelňajšej (30. jan) protestnej akcie, ktorú organizuje Združenia miest a obcí Slovenska. Počas tejto protestnej akcie, ktorá bude trvať od 19:00 do 19:30, vypne verejné osvetlenie väčšina miest a obcí.

Prvoradá je však bezpečnosť obyvateľov, preto sa do tejto akcie mesto Komárno zapojí symbolicky, a to vypnutím verejného osvetlenie v pešej zóne na Klapkovom námestí a Palatínovej ulici.

Mestá a obce týmto chcú upozorniť na to, že vláda dostatočne nerieši problémy samospráv. Čoraz viac úloh ukladá samosprávam bez finančného krytia, odoberá od samospráv značný balík peňazí a pri riešení energetickej krízy tiež chýba efektívna a primeraná pomoc.

Najbližšie k obyvateľom má samospráva, ktorá spravuje vzdelávacie inštitúcie, cesty, ihriská, ale zabezpečuje aj starostlivosť o seniorov. Ak vláda v plnej miere nepodporí samosprávy, bude to mať dopad na kvalitu života obyvateľov. To je neprípustné a treba proti tomu protestovať. Potrebná je čo najužšia spolupráca, efektívne riešenie a konanie v prospech obyvateľov.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail