Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

VK Spartak UJS Komárno
Priemyselná 20
945 01 Komárno

www.vkspartak.sk