Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom je mesto Komárno.

Zariadenie má kapacitu 144 obyvateľov. Vzchádzajúc z interného členenia, prevádzku majú zabezpečenú v pavilónoch A, B, C.

"C" pavilón s počtom obyvateľov ýž je v prevádzke od roku 1989. Sú tu sústredení sebestační obyvatelia s nie veľkým zdravotným postihom.

V roku 1999 bola uskuočnená stavba, resp. prístavba pavilónu "A"- imobilné oddelenie a pavilónu "B" – oddelenie obmedzenej mobility. Počet obyvateľov pavilónov "A" a "B" je spolu 68.

V zariadení je nepretržitá prevádzka s celoročným pobytom.

Pre účely verejného obstarávania ZpS má zriadený svoj profil (  www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1903 )  na elektronickom úložisku vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.  ZpS  v tomto profile uverejňuje všetky informácie a dokumentácie, o ktorých to ustanovuje zákon.

Kontakty:
Tel: 035/7732696
E-mail: dpdkomarno@stonline.sk