Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
2. Feb 2024 12:28
2024. Feb 2. 12:28
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila.

Mestská polícia pôsobí vo viacerých oblastiach, a v mnohých prípadoch aj obmedzená kapacita štátnej polície spôsobuje, že má mestská polícia viac práce. V minulom roku prijala linka mestskej polície 4 587 oznámení, z ktorých vyplynulo 1 632 prípadov. Na policajnej linke poskytujú veľké množstvo rôznych informácií, prípadne nasmerujú občanov na príslušný orgán. Oproti predchádzajúcemu roku sa v roku 2023 počet hovorov zvýšil z 3672 na 4589 a počet konaní sa na základe telefonického oznámenia zvýšil z 1199 na 1632.

Počet priestupkov sa za posledné roky neustále zvyšuje, pričom v roku 2021 to bolo 3892 priestupkov, v roku 2022 to bolo 4437 a v roku 2023 4874 priestupkov. Pokuty boli uložené približne v dvoch tretinách prípadov.

Významná časť priestupkov sa týkala dopravy, kde bolo časté ústne napomenutie. V súvislosti so zlým parkovaním mimo centra mesta, mestská polícia obvykle koná na základe podnetov od obyvateľov.

Riešilo sa 319 priestupkov proti verejnému poriadku a 42 prípadov krádeží- priestupkov proti majetku. Riešilo sa aj niekoľko občianskych sporov, 111 prípadov sa týkalo bezdomovcov. Bolo odstránených 26 vrakov aut ktoré narúšali estetický vzhľad obytnej zóny. Bolo zistených 63 prípadov znečisťovania verejných priestranstiev odpadkami a 2 trestné činy proti znečisťovaniu životného prostredia.

V 64 prípadoch mestská polícia pomáhala iným orgánom (hasičský zbor, štátna polícia), aj v prípade nelegálnej migrácie. Pult centrálnej ochrany bol zalarmovaný 155-krát, a vďaka zásahom sa podarilo zabrániť väčším škodám.

Polícia 24 hodín denne monitoruje centrálny kamerový systém, ktorého pracovníci pracujú v chránenej dielni. V roku 2023 bol kamerový systém modernizovaný, boli inštalované nové kamery v hodnote 50 000 EUR s výrazne efektívnejším systémom prenosu údajov. Kamery čoraz viac pomáhajú dokumentovať priestupky a trestné činy. Plánuje sa aj zavedenie inteligentných riešení, ktoré umožnia kamerám automaticky odhaľovať ukradnuté autá a podozrivé predmety prostredníctvom ich prepojenia s centrálnou databázou.

Mestská polícia v Komárne má v súčasnosti 25 príslušníkov. V posledných mesiacoch prišli aj noví zamestnanci, ktorí nahradili kolegov, ktorí odišli do dôchodku. Kompetencie mestskej polície sa postupne rozširujú, čím pomáhajú orgánom štátnej správy pri plnení čoraz väčších úloh v oblasti udržiavania verejnej bezpečnosti.

Ďalšie aktuality
Aj ženy postupili do najvyššej ligy

Vedenie mesta dnes prijalo na radnici ženský futbalový tím KFC, ktorý skončil na prvom mieste v majstrovstvách, ktoré sa skončili tento víkend, čím si…

14. 06. 2024
2024. 06. 14.
Zobraziť detail
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail