Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Odbor podpory a vnútornej prevádzky:

   Názov tlačiva Formát Word e-formulár
01  Žiadosť o vyhľadanie spisu DOC  PDF
02  Žiadosť o zapožičanie spisu z registratúrneho strediska DOC  PDF