Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Tlačivá Štátneho fondu rozvoja bývania:

 
   Názov tlačiva Formát Word Formulár
01  Žiadosť  o poskytnutie podpory – FO DOC  
02  Žiadosť  o poskytnutie podpory – PO DOC  
03  Žiadosť  o poskytnutie podpory – FOo DOC  
04  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – FO DOC  
05  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB – PO DOC  
06  Čestné vyhlásenie – ručenie DOC  
07  Čestné vyhlásenie – záväzky DOC  
08  Potvrenie daňového úradu DOC  
09  Potvrdenie za predchádzajúci kalendárny rok DOC  
10  Potvrdenie za kalendárny štvrťrok DOC  
11  Žiadosť MVaRR DOC  
12  Žiadosť ŠFRB09 DOC