Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
22. Dec 2023 14:53
2023. Dec 22. 14:53
Míľnik v obnove pevnosti

Ďalšia dôležitá fáza v rekonštrukcii pevnosti je ukončená. Balík v hodnote takmer jedného milióna eur zahŕňal niekoľko položiek, ktoré predstavujú míľnik v obnove pevnosti. V pevnosti bola dokončená nová turistická kancelária, takže keď sa otvorí na jar, pevnosť bude prístupnejšia pre návštevníkov. Za účasti elektrární sa dokončí nová trafostanica, ktorá umožní organizovanie väčších podujatí, ktoré sa už teraz plánujú na rok 2024.
Okrem modernej recepcie budú turistom k dispozícii aj nové toalety a bola zrekonštruovaná aj časť vonkajšej fasády a chodníky. Vynovená bola aj webová stránka pevnosti.
Mesto už podalo ďalšiu žiadosť o grant na pokračovanie skrášľovania pevnosti. Na jar bude otvorený nový remeselný pivovar, ako aj nová expozícia o lodeniciach.

Ďalšie aktuality
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail