Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
1. Jul 2024 9:26
2024. Jul 1. 9:26
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili značné škody na majetku obyvateľov.

Na základe uvedeného môžu obyvatelia žiadať tzv. Jednorázovú finančnú výpomoc, ktorú možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, u ktorej v dôsledku mimoriadnej udalosti( prietrž mračien) došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia, ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti. 

Ako vybaviť? (link)

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas sviatku 05. júla 2024

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas Sviatku svätého Cyrila a Metoda…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail