19. Apr 2022 5:59
2022. Apr 19. 5:59
Mini Pevnostný beh detí

Organizátor: Mesto Komárno
Patronát nad pretekmi prevzal: Mgr. Béla Keszegh, primátor Mesta Komárno

Cieľ  pretekov:
•    Propagovanie behu v kruhu škôlkarov a žiakov základných škôl;
•    Posilnenie pocitu spolupatričnosti s bežeckou komunitou;
•    Napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu;

Forma súťaže: Otvorená propagačná súťaž pre predškolákov a deti  základných škôl.

Usporiadatelia:
Riaditeľka súťaže: Beáta Sebő
Vedúca organizačnej komisie: Barbara Ágh

Dátum  konania pretekov: 30. apríla 2022 
Súťažné centrum: Športová hala v Komárne (Športová ul. 1)

Trasa:  Športová hala a okolité ulice
Štart a cieľ:  Športová hala  v Komárne

Registrácia cez internet:  od 1. apríla 2022 do 27. apríla 2022
Prihlášku posielajte:  minikk.nevezes@gmail.com
Registračný poplatok:  NIE JE!
    
Kategórie:               Predškolská súťaž            cca. 200 m
                                  1. stupeň ZŠ                    cca. 500 m
                                  2. stupeň ZŠ                    cca. 800 m

Štart pretekov:       Predškolská súťaž            9:00
                                   1.stupeň ZŠ                    9:15 
                                   2. stupeň ZŠ                   9:15

Rozcvička:                v blízkosti miesta štartu    8:45  

OSTATNÉ:
•    Žiadame všetkých, aby chránili čistotu a integritu súťažného priestoru!
•    Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže len so súhlasom rodičov.
•    Všetci bežci získajú medaily.
•    NEDOPORUČUJE SA, aby účastníci počúvali alebo počas behu používali slúchadlá naraz v obidvoch ušiach, pretože tak tlmia zvuk vonkajšieho prostredia.

Ďalšie aktuality
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na…

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu…

4. 07. 2022
2022. 07. 4.
Zobraziť detail
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného…

28. 06. 2022
2022. 06. 28.
Zobraziť detail
Verejné prístavy a.s. predstavila rozvojové plány prístavu

Vo štvrtok, 23. júna popoludní akciová spoločnosť Verejné prístavy predstavila rozvojové plány komárňanského prístavu, v prvom rade jeho vplyvy na životné…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail
Oficiálne odovzdali urgentny príjem

Vo štvrtok, 23. júna napoludnie sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie urgentného príjmu v komárňanskej nemocnici. Veľká časť (8,2 mil. eur) investície za takmer…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail