Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
19. Apr 2022 5:59
2022. Apr 19. 5:59
Mini Pevnostný beh detí

Organizátor: Mesto Komárno
Patronát nad pretekmi prevzal: Mgr. Béla Keszegh, primátor Mesta Komárno

Cieľ  pretekov:
•    Propagovanie behu v kruhu škôlkarov a žiakov základných škôl;
•    Posilnenie pocitu spolupatričnosti s bežeckou komunitou;
•    Napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu;

Forma súťaže: Otvorená propagačná súťaž pre predškolákov a deti  základných škôl.

Usporiadatelia:
Riaditeľka súťaže: Beáta Sebő
Vedúca organizačnej komisie: Barbara Ágh

Dátum  konania pretekov: 30. apríla 2022 
Súťažné centrum: Športová hala v Komárne (Športová ul. 1)

Trasa:  Športová hala a okolité ulice
Štart a cieľ:  Športová hala  v Komárne

Registrácia cez internet:  od 1. apríla 2022 do 27. apríla 2022
Prihlášku posielajte:  minikk.nevezes@gmail.com
Registračný poplatok:  NIE JE!
    
Kategórie:               Predškolská súťaž            cca. 200 m
                                  1. stupeň ZŠ                    cca. 500 m
                                  2. stupeň ZŠ                    cca. 800 m

Štart pretekov:       Predškolská súťaž            9:00
                                   1.stupeň ZŠ                    9:15 
                                   2. stupeň ZŠ                   9:15

Rozcvička:                v blízkosti miesta štartu    8:45  

OSTATNÉ:
•    Žiadame všetkých, aby chránili čistotu a integritu súťažného priestoru!
•    Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže len so súhlasom rodičov.
•    Všetci bežci získajú medaily.
•    NEDOPORUČUJE SA, aby účastníci počúvali alebo počas behu používali slúchadlá naraz v obidvoch ušiach, pretože tak tlmia zvuk vonkajšieho prostredia.

Ďalšie aktuality
OZNÁMENIE - Zmena úradných hodín na Matričnom úrade

Na odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Mesto Komárno zavedie na Matričnom úrade nestránkový deň za každý štvrtok…

26. 05. 2023
2023. 05. 26.
Zobraziť detail
Prebieha biologická regulácia komárov

Mesto Komárno na začiatku mája začalo biologickú reguláciu komárov. Jedná sa o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami. Odborníci látku…

22. 05. 2023
2023. 05. 22.
Zobraziť detail
Výsledky 47. ročníka medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom

Pondelok, 1. mája v prekrásnom počasí odštartoval 47. roč. medzinárodného pouličného  behu  Komárno-Komárom, na ktorom sa zúčastnilo 691 bežcov (287…

3. 05. 2023
2023. 05. 3.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas dní pracovného pokoja zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas dní pracovného pokoja 1. a 8.…

26. 04. 2023
2023. 04. 26.
Zobraziť detail