Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
2. Apr 2024 9:49
2024. Apr 2. 9:49
Monoštorský most bude svietiť na modro 

Svetový deň povedomia o autizme si 2. apríla pripomíname už niekoľko rokov aj v Komárne. Pri tejto príležitosti každý rok vysvietime niektorú budovu, aby sme tým vyjadrili podporu našim rovnocenným spoluobčanom – autistom.

Svetový deň povedomia o autizme bol vyhlásený v roku 2008, pripomínajú si ho všade na svete. Pri tejto príležitosti bola pred piatimi rokmi po prvýkrát v Komárne vysvietená budova Dôstojníckeho pavilónu, aby sme aj týmto upriamili pozornosť na ľudí s autizmom, a aby sme ich uistili, že počítame s nimi rovnako, ako s ostatnými Komárňanmi. Nápis na Dôstojníckom pavilóne – VIRIBUS UNITIS (Spojenými silami), veľmi jasne signalizuje význam zomknutia a spolupatričnosti.

Aj tento rok pokračujeme v tejto tradícii, na modro zafarbíme už tretíkrát jednu z dominánt Komárna – Monoštorský most, ktorý je skutočným symbolom spolupatričnosti a poukazuje na to, že sme rozdielni, no napriek tomu nás mnoho vecí spája. Preto by sme vám 2. apríla večer chceli našu podporu vyjadriť vysvieteným modrým mostom.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail