10. Dec 2021 7:35
2021. Dec 10. 7:35
Nemocnici darovali prístroje na pľúcnu ventiláciu

Komárňanskú nemocnicu,  popri jej nepretržitom rozvoji, podporuje stále viac ľudí.  V uplynulých týždňoch dorazili prístroje na pľúcnu ventiláciu, ktoré sa môžu využívať nielen pri liečbe pacientov s koronavírusom. Súčasťou podpory nadácie Harsányi Foundation bol a EKG prístroj.

 „ Keď som pred niekoľkými mesiacmi priniesol do nemocnice prístroje na invazívne pľúcne ventilácie, ktoré sme dostali do daru od maďarskej vlády, zistil som, že by boli potrebné aj neinvazívne pľúcne ventilátory. Nemocnica by tieto mohla využiť aj pri iných pacientoch, u ktorých nastane problém s dýchaním. Vtedy som oslovil nadáciu Harsányi Foundation, ktorá veľmi ochotne podporila komárňanskú nemocnicu už nie po prvýkrát. Veľká vďaka preto patrí rodine Harsányiovcov“ – uviedol primátor mesta Béla Keszegh.

Vďaka tejto podpore dostala nemocnica dva prístroje na neinvazívnu pľúcnu ventiláciu a jeden EKG prístroj v hodnote približne 20-tisíc eur. Prístroje boli vybrané na základe potrieb nemocnice.  

Popri moderných prístrojoch zohráva kľúčovú rolu zdravotnícky personál. Významným krokom je, že sa spoločnosť AGEL rozhodla zrekonštruovať bývalú „Slobodárku”, aby v prípade potreby mohla svojim zamestnancom poskytnúť lepšie podmienky. „Ďakujem poslancom kraja za ich podporu, takisto aj primátorom a starostom okresu Komárno, že sa v tejto veci postavili za nemocnicu, aby spoločnosť AGEL mohla získať túto budovu” – uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Poďakoval sa tiež zdravotníckemu personálu za ich vytrvalú prácu v týchto neľahkých časoch. Miroslav Jaška ešte dodal, že máloktoré mesto venuje toľkú pozornosť svojej nemocnici, za čo je samospráve veľmi vďačný.

„V záujme čo najlepšej zdravotnej starostlivosti funguje úzka spolupráca medzi nemocnicou, mestskou a krajskou samosprávou. V nemocnici prebieha nepretržitý rozvoj, v areáli nemocnice sa postupne obnovujú budovy. V budove interného pavilónu sú už všetky izby vybavené s najmodernejšími prístrojmi. Na jar bude dokončená novostavba urgentného príjmu, ale obnovená bude aj onkológia. Je dôležité, aby sa ľuďom žijúcim v tomto regióne dostala tá najlepšia zdravotná starostlivosť“  – uviedla Gabriela Filkóová, námestníčka riaditeľa.

Ďalšie aktuality
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného…

28. 06. 2022
2022. 06. 28.
Zobraziť detail
Verejné prístavy a.s. predstavila rozvojové plány prístavu

Vo štvrtok, 23. júna popoludní akciová spoločnosť Verejné prístavy predstavila rozvojové plány komárňanského prístavu, v prvom rade jeho vplyvy na životné…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail
Oficiálne odovzdali urgentny príjem

Vo štvrtok, 23. júna napoludnie sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie urgentného príjmu v komárňanskej nemocnici. Veľká časť (8,2 mil. eur) investície za takmer…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail
Ocenili najúspešnejších žiakov

V utorok predpoludním vedenie mesta Komárno ocenilo najúspešnejších žiakov komárňanských škôl. Po dvojročnej prestávke sme opäť mohli zorganizovať slávnostnú…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail