Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
9. Jul 2024 8:00
2024. Jul 9. 8:00
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o športových zariadeniach v Komárne a Komárome. Zisťovalo sa množstvo pohybovej aktivity detí v našom meste, aby sa získal presný obraz o miestnych športových návykoch. Na základe výsledkov sa Komárno zameriava na rozšírenie možností pre občanov, aby mali viac pohybu. Na brífingu sa zúčastnili aj podporovatelia iniciatívy, viceprimátor Ondrej Gajdáč, riaditeľka Centra voľného času Éva Slávik, Gabriella Filkó, zástupkyňa riaditeľa nemocnice a Erik Vlček, olympionik a parlamentný poslanec.

„Cieľom celej webovej stránky je povzbudiť najmladších aj najstarších obyvateľov mesta, aby viac investovali do športu a zdravia a aby sa cvičenie stalo súčasťou ich každodennej rutiny. Určite im to prospeje. Naším cieľom je pomôcť v tom, že poskytneme prehľad o ceste, ktorou sa môžete vydať, o smere, ktorým sa môžete uberať, a ukázať vám možnosti, ktoré vám naše mesto ponúka,“ povedala riaditeľka Centra voľného času Éva Slávik.
Viceprimátor Ondrej Gajdáč povedal, že šport vždy zohrával v jeho živote dôležitú úlohu. „K tejto téme by som sa vyjadril z vlastných skúseností. Fakt je, že som odmalička aktívne športoval, výkonnostne do neskorého veku a dávno som mal už 15 rokov alebo 25 rokov, ale ešte stále čerpám z toho, že som sa celý svoj život venoval športu. Bolo to nielen v oblasti fyzickej, ale aj v oblasti mentálnej a tiež čo sa týka vôle a morálnych vlastností. Skutočne šport by mal byť neoddeliteľnou súčasťou života každého v akomkoľvek veku.“
Obsah webovej stránky sa rozširuje vďaka podporovateľom. „Nemocnica v Komárne ocenila návrh primátora veľmi pozitívne a rada prispela na webovú stránku. Chcela by som zdôrazniť, ale to je každému známe, že pohyb je zo zdravotného hľadiska dôležitá vec. Takže určite má pozitívny vplyv na ľudské telo, na ľudského ducha. Znižuje kardiovaskulárne ochorenia, zlepšuje kompenzáciu metabolických ochorení, zvyšuje fyzickú aktivitu a v neposlednom rade formuje vzťahy. Prostredníctvom sociálnych interakcií znižuje duševné choroby. Nemocnica nielen finančne prispela na úpravu webovej stránky, ale v budúcnosti by chcela pripraviť aj vzdelávacie videá či rôzne materiály, najmä pre staršiu vekovú skupinu“ vyjadrila sa námestníčka riaditeľa nemocnice Gabriella Filkó.
Na webovej stránke môžu návštevníci vyhľadávať aktivity podľa druhu športu, lokality a disciplíny. Iniciatívu ocenil aj olympijský športovec, poslanec národnej rady Erik Vlček. „Táto stránka je úplne najideálnejšia, kde si človek dokáže vyhľadať presne na jednom mieste konkrétne veci. V dnešnej dobe sú ľudia pohodlní, zvyknutí sú zľahčovať si veci a táto stránka je vytvorená naozaj tak, že na jednom mieste nájdete úplne všetko, čo potrebujete. Najlepšia vec na tom je, že sa mestu podarilo zohnať sponzorov a mesto to nestálo ani jedno euro. Dúfam, že si ľudia zvyknú na túto stránku, že ju budú maximálne využívať a že s ňou budú spokojní. Dúfam, že mesto bude ešte rozširovať a neustále bude pracovať na tej stránke, lebo vidí, že šport je v našom meste pre ľudí naozaj dôležitý.“
Na dvojjazyčnej stránke www.komsport.eu optimalizovanej aj pre mobilné telefóny, si môžu ľudia nájsť pre seba tú správnu formu pohybu.

Ďalšie aktuality
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas sviatku 05. júla 2024

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas Sviatku svätého Cyrila a Metoda…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail