Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
16. Aug 2023 8:00
2023. Aug 16. 8:00
Novy oddychový park bude hotový do septembra

Po procese navrhovania, povoľovania a verejného obstarávania sa zahájila výstavba oddychového parku Čistinka v blízkosti Mŕtveho ramena Váhu, v susedstve cyklotrasy. Získanie tohto parku je výsledkom zomknutia obyvateľov Komárna v hre spoločnosti LIDL, prostredníctvom online hlasovania.

Náklady na prípravu základov a terénne úpravy financuje samospráva z vlastného rozpočtu vo výške viac ako 20-tisíc eur. Následne nastúpi zhotoviteľ vybraný obchodným reťazcom, ktorý postaví samotný park. Predpokladané ukončenie prác je v polovici septembra.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail