17. Oct 2022 7:40
2022. Oct 17. 7:40
Obnovené je celé vonkajšie športové ihrisko v ZŠ Jókaiho

V piatok sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie basketbalového ihriska a atletickej dráhy na Základnej škole Móra Jókaiho v Komárne. V minulom roku už bolo zrekonštruované futbalové ihrisko a vďaka tohtoročnej investícii sa školský dvor kompletne obnovil. V úvodnom príhovore primátor mesta, Béla Keszegh, citoval slová Móra Jókaiho, ktoré sú vryté do kameňa pri vstupnej bráne školy: „Len ten vie, kam sme sa až dostali, kto videl odkiaľ sme sa vydali na cestu. Rekonštrukcia školy bola počas uplynulých rokov nepretržitá, škola bola obnovená zvonka aj zvnútra. K tomuto ale bola potrebná aj podpora rodičov, sponzorov, samosprávy a vedenia školy. Úzka spolupráca však priniesla svoje ovocie, keďže za uplynulé štyri roky išlo do rozvoja školy takmer 1 mil. eur, z ktorých podpora mesta aj s finančnými prostriedkami z úspešných projektov predstavuje 900-tis. eur.“

Riaditeľka školy, Katalin Mátyás, povedala, že na atletickej dráhe školy sa takmer 60 rokov nič neobnovilo, avšak teraz je kompletne zrekonštruovaná a poskytuje tie najlepšie podmienky na športovanie.

Mária Vörös, bývalá riaditeľka školy a podpredsedníčka Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, dodala, že dlhé roky len smutne sledovali zanedbané komárňanské školy, pretože iné mestá sa viac starali o svoje školy. „Našťastie sa v Komárne za uplynulé roky začali vo veľkom tempe obnovovať vzdelávacie inštitúcie a konečne budú školy a športové ihriská v dôstojnom stave.“

Po slávnostnom odovzdaní nasledovalo predstavenie volejbalového a basketbalového klubu.

Investície mesta do obnovy Základnej školy Móra Jókaiho za uplynulé roky

Rok 2019

Oprava krytov stien v telocvični – 30 000 EUR

Vonkajšia učebňa (aj s finančnou podporou rodičov a sponzorov) – 3 000 EUR

Rekonštrukcia kuchyne – 150 000 EUR

Rok 2020

Vonkajšia učebňa – 33 500 EUR

Rok 2021

Rekonštrukcia futbalového ihriska ( aj s finančnou podporov rodičov a sponzorov) 50 000 EUR

Rekonštrukcia hlavnej budovy z Envirofondu – 271 000 EUR

Rok 2022

Modernizácia svietidiel, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia a zdravotechniky – 250 000 EUR

Rekonštrukcia basketbalového ihriska a bežeckej dráhy 115 000 EUR

Výška investícií spolu za roky 2019-2022: 902 000 EUR 

Ďalšie aktuality
Zmena zákona  - Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno oznamuje zmeny spôsobu zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení hospodárskych zvierat do…

25. 11. 2022
2022. 11. 25.
Zobraziť detail
Vianočný stromček Komárna dorazil

V utorok predpoludním dorazil na hlavné námestie mesta vianočný strom Komárna, o niekoľko dní, pred prvou adventnou nedeľou, bude ozdobený a …

23. 11. 2022
2022. 11. 23.
Zobraziť detail
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 v znení

Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č…

16. 11. 2022
2022. 11. 16.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas Štátneho sviatku

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu prebehne nasledovne : Namiesto 17. novembra…

10. 11. 2022
2022. 11. 10.
Zobraziť detail