Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
17. Oct 2022 7:40
2022. Oct 17. 7:40
Obnovené je celé vonkajšie športové ihrisko v ZŠ Jókaiho

V piatok sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie basketbalového ihriska a atletickej dráhy na Základnej škole Móra Jókaiho v Komárne. V minulom roku už bolo zrekonštruované futbalové ihrisko a vďaka tohtoročnej investícii sa školský dvor kompletne obnovil. V úvodnom príhovore primátor mesta, Béla Keszegh, citoval slová Móra Jókaiho, ktoré sú vryté do kameňa pri vstupnej bráne školy: „Len ten vie, kam sme sa až dostali, kto videl odkiaľ sme sa vydali na cestu. Rekonštrukcia školy bola počas uplynulých rokov nepretržitá, škola bola obnovená zvonka aj zvnútra. K tomuto ale bola potrebná aj podpora rodičov, sponzorov, samosprávy a vedenia školy. Úzka spolupráca však priniesla svoje ovocie, keďže za uplynulé štyri roky išlo do rozvoja školy takmer 1 mil. eur, z ktorých podpora mesta aj s finančnými prostriedkami z úspešných projektov predstavuje 900-tis. eur.“

Riaditeľka školy, Katalin Mátyás, povedala, že na atletickej dráhe školy sa takmer 60 rokov nič neobnovilo, avšak teraz je kompletne zrekonštruovaná a poskytuje tie najlepšie podmienky na športovanie.

Mária Vörös, bývalá riaditeľka školy a podpredsedníčka Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, dodala, že dlhé roky len smutne sledovali zanedbané komárňanské školy, pretože iné mestá sa viac starali o svoje školy. „Našťastie sa v Komárne za uplynulé roky začali vo veľkom tempe obnovovať vzdelávacie inštitúcie a konečne budú školy a športové ihriská v dôstojnom stave.“

Po slávnostnom odovzdaní nasledovalo predstavenie volejbalového a basketbalového klubu.

Investície mesta do obnovy Základnej školy Móra Jókaiho za uplynulé roky

Rok 2019

Oprava krytov stien v telocvični – 30 000 EUR

Vonkajšia učebňa (aj s finančnou podporou rodičov a sponzorov) – 3 000 EUR

Rekonštrukcia kuchyne – 150 000 EUR

Rok 2020

Vonkajšia učebňa – 33 500 EUR

Rok 2021

Rekonštrukcia futbalového ihriska ( aj s finančnou podporov rodičov a sponzorov) 50 000 EUR

Rekonštrukcia hlavnej budovy z Envirofondu – 271 000 EUR

Rok 2022

Modernizácia svietidiel, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia a zdravotechniky – 250 000 EUR

Rekonštrukcia basketbalového ihriska a bežeckej dráhy 115 000 EUR

Výška investícií spolu za roky 2019-2022: 902 000 EUR 

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail