Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
17. Oct 2022 7:40
2022. Oct 17. 7:40
Obnovené je celé vonkajšie športové ihrisko v ZŠ Jókaiho

V piatok sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie basketbalového ihriska a atletickej dráhy na Základnej škole Móra Jókaiho v Komárne. V minulom roku už bolo zrekonštruované futbalové ihrisko a vďaka tohtoročnej investícii sa školský dvor kompletne obnovil. V úvodnom príhovore primátor mesta, Béla Keszegh, citoval slová Móra Jókaiho, ktoré sú vryté do kameňa pri vstupnej bráne školy: „Len ten vie, kam sme sa až dostali, kto videl odkiaľ sme sa vydali na cestu. Rekonštrukcia školy bola počas uplynulých rokov nepretržitá, škola bola obnovená zvonka aj zvnútra. K tomuto ale bola potrebná aj podpora rodičov, sponzorov, samosprávy a vedenia školy. Úzka spolupráca však priniesla svoje ovocie, keďže za uplynulé štyri roky išlo do rozvoja školy takmer 1 mil. eur, z ktorých podpora mesta aj s finančnými prostriedkami z úspešných projektov predstavuje 900-tis. eur.“

Riaditeľka školy, Katalin Mátyás, povedala, že na atletickej dráhe školy sa takmer 60 rokov nič neobnovilo, avšak teraz je kompletne zrekonštruovaná a poskytuje tie najlepšie podmienky na športovanie.

Mária Vörös, bývalá riaditeľka školy a podpredsedníčka Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, dodala, že dlhé roky len smutne sledovali zanedbané komárňanské školy, pretože iné mestá sa viac starali o svoje školy. „Našťastie sa v Komárne za uplynulé roky začali vo veľkom tempe obnovovať vzdelávacie inštitúcie a konečne budú školy a športové ihriská v dôstojnom stave.“

Po slávnostnom odovzdaní nasledovalo predstavenie volejbalového a basketbalového klubu.

Investície mesta do obnovy Základnej školy Móra Jókaiho za uplynulé roky

Rok 2019

Oprava krytov stien v telocvični – 30 000 EUR

Vonkajšia učebňa (aj s finančnou podporou rodičov a sponzorov) – 3 000 EUR

Rekonštrukcia kuchyne – 150 000 EUR

Rok 2020

Vonkajšia učebňa – 33 500 EUR

Rok 2021

Rekonštrukcia futbalového ihriska ( aj s finančnou podporov rodičov a sponzorov) 50 000 EUR

Rekonštrukcia hlavnej budovy z Envirofondu – 271 000 EUR

Rok 2022

Modernizácia svietidiel, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia a zdravotechniky – 250 000 EUR

Rekonštrukcia basketbalového ihriska a bežeckej dráhy 115 000 EUR

Výška investícií spolu za roky 2019-2022: 902 000 EUR 

Ďalšie aktuality
Hodina Zeme v Komárne

Najväčšia environmentálna iniciatíva WWF, ktorá spája milióny ľudí po celom svete, je Hodina Zeme. Táto medzinárodná kampaň, ktorá sa každoročne koná v …

27. 03. 2023
2023. 03. 27.
Zobraziť detail
​​47. ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom sa uskutoční…

Tradičná bežecká súťaž znovu sa uskutoční počas Komárňanských dní, 1. mája 2023. Tento rok bežci odštartujú z parkoviska Mestskej športovej haly v …

27. 03. 2023
2023. 03. 27.
Zobraziť detail
Začína rekonštrukcia Harčášskej cesty

Od utorka 28. marca bude prebiehať rekonštrukcia Harčášskej cesty. Cesta bude priechodná, avšak treba počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami, s…

27. 03. 2023
2023. 03. 27.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať…

17. 03. 2023
2023. 03. 17.
Zobraziť detail