Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
17. Oct 2022 7:40
2022. Oct 17. 7:40
Obnovené je celé vonkajšie športové ihrisko v ZŠ Jókaiho

V piatok sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie basketbalového ihriska a atletickej dráhy na Základnej škole Móra Jókaiho v Komárne. V minulom roku už bolo zrekonštruované futbalové ihrisko a vďaka tohtoročnej investícii sa školský dvor kompletne obnovil. V úvodnom príhovore primátor mesta, Béla Keszegh, citoval slová Móra Jókaiho, ktoré sú vryté do kameňa pri vstupnej bráne školy: „Len ten vie, kam sme sa až dostali, kto videl odkiaľ sme sa vydali na cestu. Rekonštrukcia školy bola počas uplynulých rokov nepretržitá, škola bola obnovená zvonka aj zvnútra. K tomuto ale bola potrebná aj podpora rodičov, sponzorov, samosprávy a vedenia školy. Úzka spolupráca však priniesla svoje ovocie, keďže za uplynulé štyri roky išlo do rozvoja školy takmer 1 mil. eur, z ktorých podpora mesta aj s finančnými prostriedkami z úspešných projektov predstavuje 900-tis. eur.“

Riaditeľka školy, Katalin Mátyás, povedala, že na atletickej dráhe školy sa takmer 60 rokov nič neobnovilo, avšak teraz je kompletne zrekonštruovaná a poskytuje tie najlepšie podmienky na športovanie.

Mária Vörös, bývalá riaditeľka školy a podpredsedníčka Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, dodala, že dlhé roky len smutne sledovali zanedbané komárňanské školy, pretože iné mestá sa viac starali o svoje školy. „Našťastie sa v Komárne za uplynulé roky začali vo veľkom tempe obnovovať vzdelávacie inštitúcie a konečne budú školy a športové ihriská v dôstojnom stave.“

Po slávnostnom odovzdaní nasledovalo predstavenie volejbalového a basketbalového klubu.

Investície mesta do obnovy Základnej školy Móra Jókaiho za uplynulé roky

Rok 2019

Oprava krytov stien v telocvični – 30 000 EUR

Vonkajšia učebňa (aj s finančnou podporou rodičov a sponzorov) – 3 000 EUR

Rekonštrukcia kuchyne – 150 000 EUR

Rok 2020

Vonkajšia učebňa – 33 500 EUR

Rok 2021

Rekonštrukcia futbalového ihriska ( aj s finančnou podporov rodičov a sponzorov) 50 000 EUR

Rekonštrukcia hlavnej budovy z Envirofondu – 271 000 EUR

Rok 2022

Modernizácia svietidiel, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia a zdravotechniky – 250 000 EUR

Rekonštrukcia basketbalového ihriska a bežeckej dráhy 115 000 EUR

Výška investícií spolu za roky 2019-2022: 902 000 EUR 

Ďalšie aktuality
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia - od piatku do nedele - v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku. Moderátorka…

29. 11. 2023
2023. 11. 29.
Zobraziť detail
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail