Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
22. Dec 2023 12:11
2023. Dec 22. 12:11
Obnovilo sa zábradlie na balkóne Zichyho paláca

Nitriansky samosprávny kraj aj tento rok podporil snahu Mesta Komárno obnovovať svoje pamiatky. Vďaka dotácii z rozpočtu NSK na záchranu pamiatok v Nitrianskom kraji, bolo obnovené kované zábradlie na balkóne južnej fasády južného krídla Zichyho paláca. Z dôvodu jednoduchšej obnovy, bolo zábradlie z balkóna demontované a prevezené do reštaurátorskej dielne akad. sochára reštaurátora Stanislava Koželu v Bratislave. Všetky chýbajúce časti zábradlia, a tým aj monogram rodiny Zichy, boli doplnené podľa pôvodných častí kováčskou výrobou. Z dôvodu choroby reštaurátora ešte zábradlie nebolo prevezené a umiestnené na svoje pôvodné miesto, ale hneď ako to podmienky dovolia, bude obnovená fasáda paláca vítať návštevníkov opäť v plnej kráse. Z celkových nákladov na reštaurovanie 8928 € bolo hradených 4500 € z dotácie NSK a zvyšných 4428 € z vlastného rozpočtu Mesta Komárno.

Ďalšie aktuality
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail