Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
14. Dec 2023 8:27
2023. Dec 14. 8:27
Ocenili najaktívnejších darcov krvi

V stredu popoludní boli v Dôstojníckom pavilóne ocenení najaktívnejší darcovia krvi v okrese Komárno Jánskeho a Kňazovického plaketami za pravidelné darovanie krvi. Starostovia obcí poďakovali darcom krvi za ich nezištnú pomoc a odovzdali im dary.

Primátor Komárna Béla Keszegh, ktorý je sám už niekoľko rokov pravidelným darcom krvi, poďakoval darcom za ich pomoc. Vo svojom uvítacom príhovore primátor vyzdvihol aj prácu hematologického oddelenia komárňanskej nemocnice, ktoré patrí medzi najlepšie v krajine.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail