Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
14. Dec 2023 8:27
2023. Dec 14. 8:27
Ocenili najaktívnejších darcov krvi

V stredu popoludní boli v Dôstojníckom pavilóne ocenení najaktívnejší darcovia krvi v okrese Komárno Jánskeho a Kňazovického plaketami za pravidelné darovanie krvi. Starostovia obcí poďakovali darcom krvi za ich nezištnú pomoc a odovzdali im dary.

Primátor Komárna Béla Keszegh, ktorý je sám už niekoľko rokov pravidelným darcom krvi, poďakoval darcom za ich pomoc. Vo svojom uvítacom príhovore primátor vyzdvihol aj prácu hematologického oddelenia komárňanskej nemocnice, ktoré patrí medzi najlepšie v krajine.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail