Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
24. Oct 2022 7:36
2022. Oct 24. 7:36
Odovzdanie atletickej dráhy a obnoveného bazéna  Základnej školy na Ulici práce

V piatok sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie atletickej dráhy a obnoveného bazéna  Základnej školy na Ulici práce v Komárne. Týmto sa skončila posledná etapa rekonštrukcie vonkajšieho športového ihriska, ktorá sa začala ešte v roku 2020. Vtedy bolo obnovené hlavné ihrisko vďaka finančnej podpore rodičov, sponzorov a mesta.  Terajšiu rekonštrukciu v celkovej hodnote 260-tisíc eur hradilo mesto z vlastného rozpočtu.  

Nová riaditeľka školy, Mária Pálinkás, sa poďakovala mestu za podporu a bývalej riaditeľke Judit Károlyi Szikonya za je prácu.  Chceli sme rozšíriť športové aktivity v rámci školy. Škola je už teraz pripravená poskytovať možnosť  plaveckého výcviku aj iným školám.

Primátor mesta, Béla Keszegh, doplnil, že rekonštrukcia ihriska na Ulici práce bola poslednou zastávkou k dosiahnutiu cieľa, aby všetky vonkajšie ihriská na základných školách boli za uplynulé roky dané do poriadku.  Najmä v období po pandémii sa ukázalo, aké dôležité je poskytnúť deťom možnosť pravidelného pohybu, a preto bola obnova športových ihrísk prioritou. Za posledné 4 roky samospráva investovala do školských zariadení viac ako 4 mil. eur.

Primátor mesta, Béla Keszegh, ešte dodal, že našim spoločným cieľom je, aby sa každé dieťa v Komárne naučilo plávať, aj preto bola dôležitá rekonštrukcia školského bazéna. Počas covidu boli plavecké kurzy pre deti pozastavené, ale na jar ich opäť spustili.  Tento rok môžu v plávaní pokračovať vďaka sponzorovi  – REAL-K s.r.o., ktorý podporil tohtoročné plavecké kurzy detí – informoval o tom primátor mesta, poďakujúc sa tým rodine Mászárosovej za pomoc komárňanským deťom.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail