24. Oct 2022 7:36
2022. Oct 24. 7:36
Odovzdanie atletickej dráhy a obnoveného bazéna  Základnej školy na Ulici práce

V piatok sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie atletickej dráhy a obnoveného bazéna  Základnej školy na Ulici práce v Komárne. Týmto sa skončila posledná etapa rekonštrukcie vonkajšieho športového ihriska, ktorá sa začala ešte v roku 2020. Vtedy bolo obnovené hlavné ihrisko vďaka finančnej podpore rodičov, sponzorov a mesta.  Terajšiu rekonštrukciu v celkovej hodnote 260-tisíc eur hradilo mesto z vlastného rozpočtu.  

Nová riaditeľka školy, Mária Pálinkás, sa poďakovala mestu za podporu a bývalej riaditeľke Judit Károlyi Szikonya za je prácu.  Chceli sme rozšíriť športové aktivity v rámci školy. Škola je už teraz pripravená poskytovať možnosť  plaveckého výcviku aj iným školám.

Primátor mesta, Béla Keszegh, doplnil, že rekonštrukcia ihriska na Ulici práce bola poslednou zastávkou k dosiahnutiu cieľa, aby všetky vonkajšie ihriská na základných školách boli za uplynulé roky dané do poriadku.  Najmä v období po pandémii sa ukázalo, aké dôležité je poskytnúť deťom možnosť pravidelného pohybu, a preto bola obnova športových ihrísk prioritou. Za posledné 4 roky samospráva investovala do školských zariadení viac ako 4 mil. eur.

Primátor mesta, Béla Keszegh, ešte dodal, že našim spoločným cieľom je, aby sa každé dieťa v Komárne naučilo plávať, aj preto bola dôležitá rekonštrukcia školského bazéna. Počas covidu boli plavecké kurzy pre deti pozastavené, ale na jar ich opäť spustili.  Tento rok môžu v plávaní pokračovať vďaka sponzorovi  – REAL-K s.r.o., ktorý podporil tohtoročné plavecké kurzy detí – informoval o tom primátor mesta, poďakujúc sa tým rodine Mászárosovej za pomoc komárňanským deťom.

Ďalšie aktuality
Zmena zákona  - Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno oznamuje zmeny spôsobu zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení hospodárskych zvierat do…

25. 11. 2022
2022. 11. 25.
Zobraziť detail
Vianočný stromček Komárna dorazil

V utorok predpoludním dorazil na hlavné námestie mesta vianočný strom Komárna, o niekoľko dní, pred prvou adventnou nedeľou, bude ozdobený a …

23. 11. 2022
2022. 11. 23.
Zobraziť detail
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 v znení

Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č…

16. 11. 2022
2022. 11. 16.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas Štátneho sviatku

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu prebehne nasledovne : Namiesto 17. novembra…

10. 11. 2022
2022. 11. 10.
Zobraziť detail