Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
24. Oct 2022 7:36
2022. Oct 24. 7:36
Odovzdanie atletickej dráhy a obnoveného bazéna  Základnej školy na Ulici práce

V piatok sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie atletickej dráhy a obnoveného bazéna  Základnej školy na Ulici práce v Komárne. Týmto sa skončila posledná etapa rekonštrukcie vonkajšieho športového ihriska, ktorá sa začala ešte v roku 2020. Vtedy bolo obnovené hlavné ihrisko vďaka finančnej podpore rodičov, sponzorov a mesta.  Terajšiu rekonštrukciu v celkovej hodnote 260-tisíc eur hradilo mesto z vlastného rozpočtu.  

Nová riaditeľka školy, Mária Pálinkás, sa poďakovala mestu za podporu a bývalej riaditeľke Judit Károlyi Szikonya za je prácu.  Chceli sme rozšíriť športové aktivity v rámci školy. Škola je už teraz pripravená poskytovať možnosť  plaveckého výcviku aj iným školám.

Primátor mesta, Béla Keszegh, doplnil, že rekonštrukcia ihriska na Ulici práce bola poslednou zastávkou k dosiahnutiu cieľa, aby všetky vonkajšie ihriská na základných školách boli za uplynulé roky dané do poriadku.  Najmä v období po pandémii sa ukázalo, aké dôležité je poskytnúť deťom možnosť pravidelného pohybu, a preto bola obnova športových ihrísk prioritou. Za posledné 4 roky samospráva investovala do školských zariadení viac ako 4 mil. eur.

Primátor mesta, Béla Keszegh, ešte dodal, že našim spoločným cieľom je, aby sa každé dieťa v Komárne naučilo plávať, aj preto bola dôležitá rekonštrukcia školského bazéna. Počas covidu boli plavecké kurzy pre deti pozastavené, ale na jar ich opäť spustili.  Tento rok môžu v plávaní pokračovať vďaka sponzorovi  – REAL-K s.r.o., ktorý podporil tohtoročné plavecké kurzy detí – informoval o tom primátor mesta, poďakujúc sa tým rodine Mászárosovej za pomoc komárňanským deťom.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail