Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
15. Dec 2023 9:34
2023. Dec 15. 9:34
Odvoz kuchynského odpadu počas vianočných sviatkov a Nového roka

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu prebehne nasledovne :

  • namiesto 25. decembra 2023 (1. sviatok vianočný – pondelok a 2. sviatok vianočný – utorok) sa odvoz vykoná 26. decembra 2023 v utorok.

      Odvoz prebehne v nasledovných lokalitách :

Ďulov Dvor, Tehelňa, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš – Veľký Harčáš, Nová Osada, Hadovce, v Komárne – časť Letecké pole.

  • namiesto 01. januára 2024 (Nový rok – pondelok) sa odvoz vykoná 02. januára 2024  v utorok.

      Odvoz prebehne v nasledovných lokalitách :

Ďulov Dvor, Tehelňa, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš – Veľký Harčáš, Nová Osada, Hadovce, v Komárne – časť Letecké pole.

Ďalšie aktuality
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail