Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
24. Oct 2023 7:35
2023. Oct 24. 7:35
Okres Komárno pripraví spoločnú rozvojovú stratégiu

18. októbra sa v Komárne uskutočnilo 13. zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia miest a obcí okresu Komárno, kde predstavitelia samospráv dostali podrobné informácie v súvislosti s úlohami a termínmi, ktoré sa týkajú čerpania finančných prostriedkov EÚ.

V septembri zasadala Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde boli schválené predpokladané strategické projekty a s týmto súvisiace prípravy v záujme úspešného čerpania dotácií. Hostkou stretnutia bola pani Viera Juricová – Melušová z Nitrianskeho samosprávneho kraja, zodpovedná za koordináciu tejto agendy. Informovala prítomných o záveroch posledného zasadnutia Rady partnerstva, a o možnostiach a úlohách, ktoré z nich vyplývajú.

Prítomní členovia sa dohodli na tom, že okres Komárno bude mať svoj regionálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Pri podávaní projektov, príslušné orgány vyžadujú takýto dokument, ktorý dáva celkový obraz o rozvojových plánoch daného regiónu a ich prepojeniach. Z tohto dokumentu bude vyhotovený ďalší dokument – tzv. Integrovaná územná stratégia (IÚS) v rámci Strategicko – plánovacieho regiónu (SPR).

Na stretnutí sa zástupcovia miest a obcí zhodli na tom, že všetkým samosprávam v okrese bude ponúknutá táto možnosť. Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí okresu Komárno, ktoré má 35 členov, schválilo z rozpočtu združenia spoluúčasť na financovaní spoločného PHSR.

Ďalšie aktuality
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia - od piatku do nedele - v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku. Moderátorka…

29. 11. 2023
2023. 11. 29.
Zobraziť detail
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail