Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Aug 2023 7:37
2023. Aug 21. 7:37
Ondrejský jarmok 2023

Mesto Komárno srdečne pozýva predajcov a remeselníkov na

Ondrejský jarmok,

ktorý sa uskutoční v dňoch 17. – 19. novembra 2023

Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk),

podať poštou (Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno),

alebo odovzdať osobne

(Mestský úrad, Pevnostný rad, Dôstojnícky pavilón,

Odbor správy majetku – poschodie vpravo)

Kontaktné telefónne čísla

na predaj všeobecného tovaru: 035 2851 377

pre  remeselníkov: 035 2851 262

Podrobné informácie a potrebné tlačivá nájdete na internetovej stránke:

https://komarno.sk/jarmok/

Uzávierka prihlášok: 10. novembra 2023

Ďalšie aktuality
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail