Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 3/2021

Parkovanie v meste

Link na VZN: vzn 8/2020

Formulár:

Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta Komárno v zmysle VZN č. 8/2020 dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Info/kontakt (kazdy pracovny den od 7:30-15:30)

telefon: 035-2851-352
mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 2/2021 a 3/2022/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č.  2/2021

Mapa parkovacích zón

Link na VZN:  VZN 7/2020, 2/2021, 3/2022

Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len („parkovacie miesta“) sú zaradené do ucelených oblastí (ďalej len „zóna“) a tarifných pásiem nasledovne:  

a) ZÓNA A1: Jókaiho ul., Ul. františkánov č. 7 – 17, Pevnostný rad, Dunajské nábrežie, Lehárova ul., Tržničné námestie, Nám. M.R.Štefánika – TAXI,PARK, Ul. pohraničná – časť pred bodovou Matice Slovenskej, Ul. pohraničná – veľké parkovisko,

b) ZÓNA A2:  Svätoondrejská ul., Záhradnícka ul., Ul. pohraničná (časť od školy k budove súdu), Ul. františkánov č. 23 – 29, Letná č. 8 – 18, Vnútorná Okružná, Hradná ul., Elektrárenská cesta, Ul. K. Thalyho, Kapitánova ul.

c) ZÓNA A3: Nám. Kossutha 

d) ZÓNA A4: Vnútorná okružná č. 19 (parkovisko pred termálnym kúpaliskom). 

Parkovacie lístky

ZónaZákladná cena
parkovania za 60 minút
Výška minimálneho
parkovného
Cena celodenného
lístka
Hodiny
zadarmo
A10,90 eur0,50 eur6,50 eur
A20,50 eur0,20 eur4,00 eur
A30,50 eur0,20 eurPrvá hodina
A40,50 eur0,20 eurPrvé 2 hodiny

Formuláre:

Čestné vyhlásenie žiadateľa – fyzickej osoby o vydanie parkovacej karty

Čestné vyhlásenie žiadateľa – fyzickej osoby podnikateľa o vydanie parkovacej karty

Čestné vyhlásenie žiadateľa – právnickej osoby o vydanie parkovacej karty

Parkovaciu kartu si môžete vybaviť na riaditeľstve príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS v športovej hale (Športová 1) počas týchto dní: 
Pondelok – 9.00 – 11.30 – 12.30 – 15.00
Streda – 9.00 – 11.30 – 12.30 – 15.00
Piatok – 9.00 – 11.30 – 12.30 – 15.00

Info/kontakt (každý pracovný deň od 7:30-15:30)
Telefón: 0901 704 652, 035/7701 969
Email: comorra.servis@gmail.com