Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 3/2021

Parkovanie v meste

Link na VZN: vzn 8/2020

Formulár:

Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta Komárno v zmysle VZN č. 8/2020 dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Info/kontakt (kazdy pracovny den od 7:30-15:30)

telefon: 035-2851-352
mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 11/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 5/2024

Mapa parkovacích zón

Link na VZN:  VZN 11/2023 , VZN 5/2024

Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel ďalej len („parkovacie miesta“) sú zaradené do ucelených oblastí (ďalej len „zóna“) a tarifných pásiem nasledovne:  

a) ZÓNA A1: Jókaiho ul., Ul. františkánov č. 7 – 17, Pevnostný rad, Dunajské nábrežie, Lehárova ul., Tržničné námestie, Nám. M.R.Štefánika – TAXI,PARK, Ul. pohraničná – časť pred bodovou Matice Slovenskej, Ul. pohraničná – veľké parkovisko, Svätoondrejská ul., Záhradnícka ul., Ul. pohraničná (časť od školy k budove súdu), Ul. františkánov č. 23 – 29, Letná č. 8 – 18, Vnútorná Okružná, Hradná ul., Elektrárenská cesta, Ul. K. Thalyho, Kapitánova ul., dvor Župného domu

b) ZÓNA A2: Nám. Kossutha 

c) ZÓNA A3: Vnútorná okružná č. 19 (parkovisko pred termálnym kúpaliskom). 

Doba spoplatnenia za dočasné parkovanie je:
a) v ZÓNE A1 a A2 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.,
b) v ZÓNE A3 v období od 01.06. do 31.08  každý deň od 08:00 hod. do 20:00 hod., v období od 01.09. do 31.05. v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Parkovacie lístky

ZónaZákladná cena
parkovania za 60 minút
Výška minimálneho
parkovného
Hodiny
zadarmo
A11,00 eur0,50 eur
A20,70 eurPrvá hodina
A32,00 eur1,00 eur

Parkovacie karty

Rezidentná parkovacia karta „Obyvateľ“Cena karty za rok
1. vozidlo10,00 eur
2. vozidlo100,00 eur
Abonentná parkovacia karta „Komplet“Cena karty
ročná200,00 eur
polročná100,00 eur
Parkovacia karta „Senior“Cena karty
ročná50,00 eur
Parkovacia karta „Penzión“Cena karty
ročná60,00 eur
Parkovacia karta „Podnikateľ“Cena karty
ročná120,00 eur

Formuláre:

Čestné vyhlásenie žiadateľa – fyzickej osoby o vydanie parkovacej karty

Čestné vyhlásenie žiadateľa – fyzickej osoby podnikateľa o vydanie parkovacej karty

Čestné vyhlásenie žiadateľa – právnickej osoby o vydanie parkovacej karty

Parkovaciu kartu si môžete vybaviť na riaditeľstve príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS v športovej hale (Športová 1) počas týchto dní: 
Pondelok – 9.00 – 11.30 – 12.30 – 15.00
Streda – 9.00 – 11.30 – 12.30 – 15.00
Piatok – 9.00 – 11.30 – 12.30 – 15.00

Info/kontakt (každý pracovný deň od 7:30-15:30)
Telefón: 0901 704 652, 035/7701 969
Email: comorra.servis@gmail.com