Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
19. Apr 2022 5:54
2022. Apr 19. 5:54
Pevnostný beh Komárno

ORGANIZÁTOR: Mesto Komárno  (IČO: 00306525), Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok  Mestského úradu v Komárne

Záštitu nad pretekmi prebral: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno

DÁTUM: 30.04.2022 (sobota)
MIESTO: Mestská športová hala, Športová ul. 1, Komárno, Slovensko
GPS: N 47.7582425416308,  E 18.135134847646

CIEĽ PRETEKOV:
•    popularizácia behu a športu
•    napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu

Hlavní organizátori:
Riaditeľ pretekov: Beáta Sebő (Mestský úrad v Komárne)
Vedúca organizačného tímu: Eleonóra Ágh
 

KATEGÓRIE:
3 km ŽENY
WU18 (rok nar. 2004 a mladší, ale už dovŕšil 12.  rokov –  pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča  (Vyhlásenie).
WU 35 (rok nar.: 1987 – 2003)
WU 55 (rok nar.: 1967 – 1986)
W56+ (rok nar.: 1966 a starší)
3 km MUŽI
MU18 (rok nar. 2004 a mladší, ale už dovŕšil 12. rokov  – pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča (Vyhlásenie).
MU 35 (rok nar.: 1987 – 2003)
MU 55 (rok nar.: 1967 – 1986)
M56+ (rok nar.: 1966 a starší

12 km ŽENY
WU18 (rok nar. 2004 a mladší,  ale už dovŕšila 15.rokov  – pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča (Vyhlásenie).
WU 35 (rok nar.: 1987 – 2003)
WU 55 (rok nar.: 1967 – 1986)
W56+ (rok nar.: 1966 a starší)
12 km MUŽI
MU18 (rok nar. 2004 a mladší,  ale už dovŕšila 15.rokov  –  pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča (Vyhlásenie).
MU 35 (rok nar.: 1987 – 2003)
MU 55 (rok nar.: 1967 – 1986)
M56+ (rok nar.: 1966 a starší)3 km trasa vedie prevažne po brehu Váhu – Dunaja, 12 km trasa vedie po brehoch Váhu – Dunaja a Mŕtveho ramena Váhu. Odchýliť sa od zvolenej trasy je ZAKÁZANÉ. Na trase sú dve možnosti občerstvenia.


Štart:
3 km 10:00
Spoločná rozcvička s Klaudiou Viola: od  9:45 hod. pred Športovou halou.
12 km 10:15
Spoločná rozcvička s Klaudiou Viola: od 10:05 hod. pred Športovou halou.


DETSKÝ BEH pre deti predškolského veku, pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ..
 Registrácia je zdarma, informácie a registrácia na adrese: minikk.nevezes@gmail.com


REGISTRÁCIA
Na súťaži sa môže zúčastniť celkom max. počte 900 bežcov.

Online predregistrácia
1.apríl 2022 – 15.apríl 2022 cez internet: www.nevezes.hu/fortrun
Štartovné: 5 euro, čo obsahuje: účasť na súťaži, štartovné číslo, meranie času čipom, uzavretú a bezpečnú trať, zdravotnícku službu,  občerstvenie a 1 bežecké tričko.
(Online registrácia je platná so zaplatenou úhradou štartovného najneskôr do 16. apríla 2022. Po vyplnení a odoslaní formulára Vám emailom posielame ďalšie pokyny.)

16.apríl 2022 – 26.apríl 2022 cez internet: www.nevezes.hu/fortrun
Štartovné: 7 euro, čo obsahuje: účasť na súťaži, štartovné číslo, meranie času čipom, uzavretú a bezpečnú trať, zdravotnícku službu,  občerstvenie a NEOBSAHUJE bežecké tričko.  
 (Online registrácia je platná so zaplatenou úhradou štartovného najneskôr do 26. apríla 2022 do 15,00 hod. Po vyplnení a odoslaní formulára Vám emailom posielame ďalšie pokyny.)


Registrácia na mieste:
30. apríl 2022, 08:00-09:15
Štartovné: 10 euro, čo obsahuje: účasť na súťaži, štartovné číslo, meranie času čipom, uzavretú a bezpečnú trať, zdravotnícku službu,  občerstvenie a NEOBSAHUJE bežecké tričko.  

Prihlášky na mieste zaregistrujeme v max. počte 60, v deň súťaže v Športovej hale od 8:00 do 9:15hod., potom sa registrácia uzatvára.  Preto Vás dôrazne žiadame, aby ste sa zaregistrovali včas! Štartovné sa platí na mieste v hotovosti.
Prihlásiť sa  na mieste môžete :
–    fyzicky u organizátorov
–    cez telefón na stránke: www.live.sportido.hu

Štartovné zaplaťte na bankový účet:
IBAN SK42 1111 0000 0066 0404 4052 Unicredit Bank
majiteľ účtu: Mesto Komárno
Do rubriky poznámky uveďte: Beh Komárno


Pretekárov na  12 km-ovej trati nasleduje záchranné zdravotnícke vozidlo s rýchlosťou 8km/hod. Pretekára, ktorého dobehne je povinný nastúpiť do auta, do cieľa nemôže vstúpiť.
 
CENY:
Prvé 3 miesta z každej kategórie získavajú medailu a diplom.


VYHODNOTENIE:
  3km cca od 11.00 hod.
12km cca od 11.45 hod.

Pravidlá súťaže:
•    Štartovať sa bude od Športovej haly, cieľ a vyhlásenie výsledkov bude v Starej pevnosti.
•    Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sú súčasťou súťaže. Súťažiaci, ktorý sa nevie odovzdávania cien zúčastniť – výnimkou je prípadná nehoda – môže neskôr svoje ocenenie prevziať iba osobne, na čom sa predtým telefonicky dohodol s organizátormi.
•    Organizátor v deň súťaže pre pretekárov od 8:00 do 13:00 hod.  zabezpečí šatne zdarma. Hodnotné predmety a väčšie množstvo peňazí neodovzdávajte, za ich stratu organizátor neberie zodpovednosť!
•    Za predmety, šatstvo a pod. umiestnené mimo šatne organizátor neberie zodpovednosť!
•    Prosíme, prihláste/registrujte sa včas, pretože registráciu na mieste uzatvárame o 9:15 hod. !
•    Nedostatočne vyplnené formuláre organizátori neregistrujú a s nimi spojené reklamácie neprijímajú.
•    Každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ spolu v deň pretekov medzi 8:00-9:30 hod.  Prosím príďte včas, lebo po 9:30 hod. Vám nevieme vydať štartovné čísla!
•    Čip je umiestnený na zadnej strane štartovacieho čísla, ktoré po príchode do cieľa si súťažiaci môže ponechať.
•    K prihláseniu dostanete registračné číslo, čip a iné prekvapenia. Čip je umiestnený na zadnej strane štartovacieho čísla. Po príchode do cieľa si ho súťažiaci môže ponechať. Výdaj štartovacieho čísla/čipu prebieha na mieste.
•    Počas súťaže musí mať registračné číslo umiestnené vpredu na dobre viditeľnom mieste.
•    Zo súťaže sa diskvalifikuje ten súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže bez registračného čísla, alebo sa číslo nenachádza na viditeľnom mieste, prípadne je čiastočne, alebo úplne zakryté.
•    Zo súťaže sa diskvalifikuje ten súťažiaci, ktorý danú vzdialenosť absolvuje mimo dráhy predpísanej organizátormi.
•    Bežec, ktorý sa súťaže vzdá, je povinný svoje registračné číslo odstrániť, kým svoje ukončenie neoznámi organizátorovi, alebo ďalšej kompetentnej osobe na niektorej zo staníc občerstvenia. V prípade, že súťažiaci sa vzdá, je ZAKÁZANÉ prejsť cieľovou čiarou.
•    Každá osoba nad 18 rokov štartuje na vlastnú zodpovednosť.
•    Účastníci medzi 15-18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže iba v prítomnosti rodiča, a to s  vyhlásením o zodpovednosti od rodiča/zákonného zástupcu.
•     VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (FORMULÁR)
•     Vyplnené vyhlásenie prineste so sebou na súťaž vytlačené a podpísané, pri registrácii ho skontrolujeme.
•    Uhradením registračného poplatku súťažiaci potvrdí, že je na súťaž pripravený, jeho stav je vhodný na beh a nie je si vedomý ochorenia, ktoré by obmedzoval jeho zúčastnenie sa súťaže.
•    Súťažiaci sa má pripraviť na základe podmienok počasia. Súťažiaci má mať  ponožky do obuvi, dlhé alebo krátke nohavice, tričko a obuv. V prípade silného slnečného žiarenia sa odporúča použiť slnečné okuliare, šiltovku, bežeckú čiapku, funkčnú šatku.
•    Súťažiaci nemôže ohrozovať ostatných súťažiacich.
•    Bežec, ktorý neudržuje čistotu a poriadok, poškodzuje prostredie, alebo sa k organizátorom príp. ostatným súťažiacim správa neslušne, neférovo,  sa zo súťaže vylúči.
•    Súťaže sa nemôžu zúčastniť bežci pod vplyvom alkoholu!
•    Použitie detského kočíka, kolieskových korčúľ, bicyklov, skateboardov či iných kolesových prístrojov je prísne zakázané!
•     Na dráhu je zakázaný vstup so psom!
•    NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.
•    Organizátor nezodpovedá za finančné škody a škody spôsobené na zdraví spojené s cestovaním či priebehom súťaže.
•    Za stratené veci na miestach súťaže nezodpovedáme.
•    Zúčastnení bežci súhlasia s tým, že organizátor použije v budúcnosti videonahrávky a fotografie vyhotovené počas podujatia na propagáciu súťaže. Osoby účinkujúce na nahrávkach či záberoch nemajú právo na žiadnu odmenu.
•    Svojou registráciou súťažiaci súhlasia s tým, že ich organizátor bude informovať o detailoch súťaže vo forme newsletteru.
•    Žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
•    Zmena v rozpise vyhradená! Aktuálne hygienické predpisy v súvislosti s pandémiou COVID-19 účastníci sú povinní dodržať!

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail