Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
14. Feb 2024 7:40
2024. Feb 14. 7:40
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli ciele, ktoré sa týkajú širokého spektra oblastí a presahujú hranice obcí. Dokument dalo vyhotoviť Združenie miest a obcí okresu Komárno, odbornú časť vypracovala doc. Mária Fáziková. Prezentácii výsledného dokumentu predchádzala séria konzultácií a odborných diskusií, ktoré boli podkladom pre presnú analýzu územia, jeho potenciálu a problémov.

Mária Fáziková predstavila plán rozvoja, jeho súčasti a postup realizácie. Následne dostali slovo hostia, aby sa vyjadrili k dokumentu. Pán Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyzdvihol potenciál regiónu, ktorý, žiaľ, doteraz nebol dostatočne využitý. Podrobne predstavil aj možnosti financovania v jednotlivých oblastiach. Podľa jeho slov okres Komárom v minulosti zaostával v pripravenosti na podávanie projektov, ale v súčasnosti je vďaka práci primátorov, starostov a združeniu jedným z najlepšie pripravených okresov v kraji.

Potom sa ujali slova poslanci Zuzana Matejičková a Erik Vlček, ktorí zastupujú okres v Národnej rade SR. Obaja vyzdvihli oblasti, v ktorých pôsobia, a ministerstvá, s ktorými úzko spolupracujú. Pripomenuli súčasné dobré slovensko-maďarské vzťahy, ktoré by teraz mohli byť základom pre výrazný rozvoj okresu.

Stretnutia sa zúčastnili aj Tomáš Nagy, nedávno vymenovaný prednosta okresného úradu a Viliam Kocsis, nový riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa tiež sa tiež prihovorili k prítomným a vyjadrili nádej na úspešnú spoluprácu so samosprávami a starostami v okresu Komárno.

Okresná organizácia Združenia miest a obcí sa zaviazala pripraviť ďalší rozvojový dokument (IUS- Integrovaná územná stratégia), ktorý je dôležitou súčasťou prezentovaného plánu PHSR. Vyhotovenie dokumentu IUS je nevyhnutnou podmienkou pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, aj preto sa považuje dnes prezentovaný dokument za dôležitý krok vpred.

Prezentácia PHRSRS SPR Komárno

Dokument PHRSRS SPR Komárno

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail