Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
14. Feb 2024 7:40
2024. Feb 14. 7:40
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli ciele, ktoré sa týkajú širokého spektra oblastí a presahujú hranice obcí. Dokument dalo vyhotoviť Združenie miest a obcí okresu Komárno, odbornú časť vypracovala doc. Mária Fáziková. Prezentácii výsledného dokumentu predchádzala séria konzultácií a odborných diskusií, ktoré boli podkladom pre presnú analýzu územia, jeho potenciálu a problémov.

Mária Fáziková predstavila plán rozvoja, jeho súčasti a postup realizácie. Následne dostali slovo hostia, aby sa vyjadrili k dokumentu. Pán Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyzdvihol potenciál regiónu, ktorý, žiaľ, doteraz nebol dostatočne využitý. Podrobne predstavil aj možnosti financovania v jednotlivých oblastiach. Podľa jeho slov okres Komárom v minulosti zaostával v pripravenosti na podávanie projektov, ale v súčasnosti je vďaka práci primátorov, starostov a združeniu jedným z najlepšie pripravených okresov v kraji.

Potom sa ujali slova poslanci Zuzana Matejičková a Erik Vlček, ktorí zastupujú okres v Národnej rade SR. Obaja vyzdvihli oblasti, v ktorých pôsobia, a ministerstvá, s ktorými úzko spolupracujú. Pripomenuli súčasné dobré slovensko-maďarské vzťahy, ktoré by teraz mohli byť základom pre výrazný rozvoj okresu.

Stretnutia sa zúčastnili aj Tomáš Nagy, nedávno vymenovaný prednosta okresného úradu a Viliam Kocsis, nový riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa tiež sa tiež prihovorili k prítomným a vyjadrili nádej na úspešnú spoluprácu so samosprávami a starostami v okresu Komárno.

Okresná organizácia Združenia miest a obcí sa zaviazala pripraviť ďalší rozvojový dokument (IUS- Integrovaná územná stratégia), ktorý je dôležitou súčasťou prezentovaného plánu PHSR. Vyhotovenie dokumentu IUS je nevyhnutnou podmienkou pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, aj preto sa považuje dnes prezentovaný dokument za dôležitý krok vpred.

Prezentácia PHRSRS SPR Komárno

Dokument PHRSRS SPR Komárno

Ďalšie aktuality
Komárno vďaka obnove výrazne šetrí

Za posledné dva roky sa verejné osvetlenie v Komárne výrazne obnovilo. Približne dve tretiny tejto siete, ktorá zahŕňa takmer 4 000 svietidiel, bola…

22. 04. 2024
2024. 04. 22.
Zobraziť detail
Skončili sa zápisy do škôl

Minulý týždeň sa v komárňanských školách konali zápisy. Výsledky zápisov za posledné roky boli nasledovné.  Počet zapísaných detí sa v porovnaní s…

22. 04. 2024
2024. 04. 22.
Zobraziť detail
Dôležite inovácie v kultúrnom stredisku

Tlačová beseda za účelom predstavenia výsledku modernizácie MsKS Béni Egressyho v dôsledku ukončenia realizácie projektu Integrovaného regionálneho operačného…

17. 04. 2024
2024. 04. 17.
Zobraziť detail
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail