10. Oct 2022 11:16
2022. Oct 10. 11:16
Po troch rokoch opäť jarmočná nálada pod múrmi pevnosti

Mesto Komárno srdečne pozýva predajcov a remeselníkov na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 11 – 13. novembra 2022

Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať poštou (Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno), alebo odovzdať osobne (Mestský úrad, Pevnostný rad, budova Dôstojnícky pavilón, Odbor správy majetku – poschodie vpravo)

Kontaktné telefónne čísla na predaj všeobecného tovaru: 035 2851 377, 0902 255 906 pre  remeselníkov: 035 2851 262, 0948 376 551

Uzávierka prihlášok: 8. novembra 2022

Podrobné informácie a potrebné formuláre nájdete: https://komarno.sk/ondrejsky-jarmok-komarno/

Ďalšie aktuality
Zmena zákona  - Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno oznamuje zmeny spôsobu zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení hospodárskych zvierat do…

25. 11. 2022
2022. 11. 25.
Zobraziť detail
Vianočný stromček Komárna dorazil

V utorok predpoludním dorazil na hlavné námestie mesta vianočný strom Komárna, o niekoľko dní, pred prvou adventnou nedeľou, bude ozdobený a …

23. 11. 2022
2022. 11. 23.
Zobraziť detail
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 v znení

Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č…

16. 11. 2022
2022. 11. 16.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas Štátneho sviatku

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu prebehne nasledovne : Namiesto 17. novembra…

10. 11. 2022
2022. 11. 10.
Zobraziť detail