Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
25. Jun 2024 8:12
2024. Jun 25. 8:12
Podpísali zmluvu o podpore

Dňa 19. júna boli podpísané zmluvy o podpore cestovného ruchu, v rámci ktorých poskytne príslušné ministerstvo finančnú podporu na rozvoj cestovného ruchu. Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Podunajsko zastupoval primátor Béla Keszegh. Vďaka úspešnej žiadosti získala organizácia od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR dotáciu vo výške 60 690 € na podporu aktivít cestovného ruchu v regióne. Grant bude použitý na realizáciu rôznych programov, vydanie publikácií pre turistov a obnovu turistickej kancelárie. Z rozpočtu sa budú hradiť aj marketingové výdavky zamerané na turistov.
K podpisu zmluvy došlo na palube turistickej lode Harmonia na Dunaji v Bratislave, kde ministerstvo zastupoval štátny tajomník Marek Harbuľák.

V Nitrianskom kraji pôsobí krajská organizácia (KOCR), ktorá okrem krajskej samosprávy zahŕňa štyri oblastné organizácie vrátane OOCR Podunajsko.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail