Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
22. Dec 2023 14:49
2023. Dec 22. 14:49
Podpora komárňanských detí

Spoločnosť RealK aj tento rok poskytne významnú finančnú podporu deťom v Komárne. Vďaka nej bude v plnej miere pokračovať plavecký výcvik na základných a materských školách. Cieľom samosprávy je zabezpečiť, aby sa všetky deti v Komárne naučili plávať, a RealK je v tomto smere dôležitým partnerom.

Plavecký výcvik bol v Komárne aj v minulosti prioritou, ale finančné ťažkosti v posledných rokoch sťažili plnohodnotné pokračovanie tohto programu. V rámci kurzov sú do výcviku plávania zapojené 3. a 4. ročníky základných škôl a existuje aj špeciálny kurz plávania pre deti z materských škôl. Náklady na plavecký bazén a inštruktorov predstavujú 10 000 EUR. 

Tento projekt už druhýkrát v tomto školskom roku podporila spoločnosť RealK, ktorá  plne pokryla s týmto súvisiace náklady. Prevádzkovateľ čerpacej stanice už niekoľko rokov podporuje vrcholový šport, ale pravidelne podporuje aj deti.

Spoločnosť RealK má dlhodobo záujem podporovať športové aktivity detí v Komárne. Viesť deti od malička k zdravému životnému štýlu a pohybu je pre ich zdravý vývin nevyhnutné. Deti v Komárne majú teraz možnosť využívať plávanie a plavecké kurzy zadarmo a nám robí veľkú radosť, že sme sa mohli finančne podieľať na tomto peknom projekte. Pre spoločnosť  RealK je budúcnosť našich detí veľmi dôležitá, a preto budeme v podpore podobných aktivít pokračovať aj naďalej – povedala Lucia Ficzová, manažérka firmy.

Naším cieľom je, aby sa všetky deti v Komárne naučili plávať, dodal viceprimátor Ondrej Gajdáč, ktorý bol aj trénerom slovenskej juniorskej reprezentácie vo vodnom póle a v bazéne strávil podstatnú časť svojho života. 

Okrem plavárne sa plavecké výcviky organizujú aj na Základnej škole na Ulici práce, ktorá má tiež bazén. Mesto ho v posledných rokoch zrekonštruovala a v súčasnosti v ňom prebieha modernizácia vykurovacieho systému, s týmto súvisiace náklady budú hradené aj z finančných prostriedkov z úspešného projektu.

V tomto školskom roku bude na jeseň a na jar navštevovať plavecký výcvik 551 žiakov základných škôl a 198 detí materských škôl. Vďaka patrí spoločnosti RealK a rodine Mészárosovej, ktorej spoločnosť patrí. V týchto časoch nedostatku je to veľká pomoc. Teší nás, že v Komárne pribúdajú podniky, ktoré sa venujú ušľachtilým iniciatívam. Spoluprácou sa dá realizovať veľa dobrých iniciatív, povedal primátor Béla Keszegh. Tiež dodal, že mesto pripravuje komplexný program, aby sa deti v Komárne viac hýbali, či už v škole, v športových kluboch alebo vo voľnom čase.

Ďalšie aktuality
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail