Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
23. Feb 2023 7:29
2023. Feb 23. 7:29
Poslanci rozhodli o prvom tohtoročnom investičnom balíku

Témou posledného zasadnutia mestské zastupiteľstva boli kapitálové výdavky na realizáciu tohtoročných investícií. V prvom tohtoročnom balíku rozhodovali poslanci o 855 094 eurách, ktoré mesto pokryje z vlastného rozpočtu. Prvá časť zoznamu investícií obsahovala už schválené projekty a finančnú spoluúčasť mesta na týchto projektoch. 

V rámci tohto balíka sa tento rok budú realizovať (zo získaných financií z úspešného projektu s finančnou spoluúčasťou mesta):

· Výstavba 16 nájomných bytov 

· Výstavby cestného úseku a jeho rozšírenie v mestskej časti Harčáš v celkovej dĺžke 1,2 km

· Rekonštrukcia materskej školy na Ul. mieru

· Realizácia dvoch úspešných projektov v Kajak-kanoe klube za viac ako 350-tisíc eur

· Realizácia dvoch projektov na rozvoj informačných technológií za takmer 450-tisíc eur

· Projekt revitalizácia VII. sídliska 

· Výstavba novej kompostárne 

· Výstavba ďalších cyklotrás

· Výstavba ihrísk Rodinka a Čistinka za finančnej spoluúčasti mesta vo výške takmer 50-tisíc eur

· Zhotovenie koncepcie cyklistickej dopravy na celé mesto

· Bude dokončená kompletná projektová dokumentácia na obnovu termálneho kúpaliska 

Medzi tohtoročné investičné priority boli ešte zaradené: 

· Výstava parkovacích miest v hodnote 150-tisíc eur

· Obnova, uzamknutie kontajnerových stanovíšť v hodnote 115-tisíc eur

· Vybudovanie chodníka pri ceste spájajúcej VII. a II. sídlisko 

· Na konci Štúrovej ulici ( pri Menház) sa otvorí ulica, za cieľom zvýšenia plynulosti cestnej premávky 

· Mesto zriadi vlastnú lesnú škôlku, vďaka čomu bude môcť v budúcnosti vysádzať viac stromov

Na návrh poslanca bola na zoznam priorít zaradená aj investícia na rozšírenie kamerového systému v hodnote 30-tisíc eur, na ktorú ešte bude potrebné prijať finančné prostriedky na najbližšom zasadnutí. 

Na aprílovom zasadnutí, s veľkou pravdepodobnosťou, budú na programe zasadnutia ďalšie investičné návrhy, ktoré môžu byť realizované v závislosti od hospodárskeho výsledku mesta za uplynulý rok.

Ďalšie aktuality
Odvoz kuchynského odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať…

17. 03. 2023
2023. 03. 17.
Zobraziť detail
​​47. ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom sa uskutoční…

Tradičná bežecká súťaž znovu sa uskutoční počas Komárňanských dní, 1. mája 2023. Tento rok bežci odštartujú z parkoviska Mestskej športovej haly v …

14. 03. 2023
2023. 03. 14.
Zobraziť detail
Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vyhlasuje výzvu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 8/2022 na čerpanie finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno…

23. 02. 2023
2023. 02. 23.
Zobraziť detail
Rozhodli o športových dotáciách

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o športových dotáciách na tento rok. Výška priamej finančnej dotácie vzrástla z vlaňajších 250-tisíc na 300-tisíc eur, pričom…

21. 02. 2023
2023. 02. 21.
Zobraziť detail