Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
23. Feb 2023 7:29
2023. Feb 23. 7:29
Poslanci rozhodli o prvom tohtoročnom investičnom balíku

Témou posledného zasadnutia mestské zastupiteľstva boli kapitálové výdavky na realizáciu tohtoročných investícií. V prvom tohtoročnom balíku rozhodovali poslanci o 855 094 eurách, ktoré mesto pokryje z vlastného rozpočtu. Prvá časť zoznamu investícií obsahovala už schválené projekty a finančnú spoluúčasť mesta na týchto projektoch. 

V rámci tohto balíka sa tento rok budú realizovať (zo získaných financií z úspešného projektu s finančnou spoluúčasťou mesta):

· Výstavba 16 nájomných bytov 

· Výstavby cestného úseku a jeho rozšírenie v mestskej časti Harčáš v celkovej dĺžke 1,2 km

· Rekonštrukcia materskej školy na Ul. mieru

· Realizácia dvoch úspešných projektov v Kajak-kanoe klube za viac ako 350-tisíc eur

· Realizácia dvoch projektov na rozvoj informačných technológií za takmer 450-tisíc eur

· Projekt revitalizácia VII. sídliska 

· Výstavba novej kompostárne 

· Výstavba ďalších cyklotrás

· Výstavba ihrísk Rodinka a Čistinka za finančnej spoluúčasti mesta vo výške takmer 50-tisíc eur

· Zhotovenie koncepcie cyklistickej dopravy na celé mesto

· Bude dokončená kompletná projektová dokumentácia na obnovu termálneho kúpaliska 

Medzi tohtoročné investičné priority boli ešte zaradené: 

· Výstava parkovacích miest v hodnote 150-tisíc eur

· Obnova, uzamknutie kontajnerových stanovíšť v hodnote 115-tisíc eur

· Vybudovanie chodníka pri ceste spájajúcej VII. a II. sídlisko 

· Na konci Štúrovej ulici ( pri Menház) sa otvorí ulica, za cieľom zvýšenia plynulosti cestnej premávky 

· Mesto zriadi vlastnú lesnú škôlku, vďaka čomu bude môcť v budúcnosti vysádzať viac stromov

Na návrh poslanca bola na zoznam priorít zaradená aj investícia na rozšírenie kamerového systému v hodnote 30-tisíc eur, na ktorú ešte bude potrebné prijať finančné prostriedky na najbližšom zasadnutí. 

Na aprílovom zasadnutí, s veľkou pravdepodobnosťou, budú na programe zasadnutia ďalšie investičné návrhy, ktoré môžu byť realizované v závislosti od hospodárskeho výsledku mesta za uplynulý rok.

Ďalšie aktuality
Do školy na bicykli – rozvojové aktivity z dotácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo žiadosť mesta Komárno o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Dotácia…

3. 10. 2023
2023. 10. 3.
Zobraziť detail
Týždeň mobility

Všetky základné školy patriace pod samosprávu sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. Cieľom rôznych akcií bola snaha spopularizovať bicyklovanie, aby čím…

2. 10. 2023
2023. 10. 2.
Zobraziť detail
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80…

26. 09. 2023
2023. 09. 26.
Zobraziť detail
Cvičenie špeciálnych jednotiek ATLAS v pevnosti

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť  pozrieť si cvičenie zásahových jednotiek zoskupenia  ATLAS v komárňanskej pevnosti.   V dňoch 18.…

19. 09. 2023
2023. 09. 19.
Zobraziť detail