Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
18. Oct 2023 7:31
2023. Oct 18. 7:31
Predíďte možným nepríjemnostiam, úrad vám pomôže

Oznámenie stavebného úradu pre obyvateľov mesta

Od 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť nový zákon o výstavbe (č. 201/2022 Z.) ktorý nahradí pôvodný zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Nový zákon o výstavbe prináša zmeny v súvislosti so stavbami, ktoré boli postavené pred 1. aprílom 2024 tzv. „ čierne stavby“ a neboli predmetom stavebného konania. Nový zákon o výstavbe nepozná pojem dodatočného povolenia stavby, to znamená, že nepovolené stavby už nebude možné dodatočne povoliť, a bude platiť pravidlo „nepovolená stavba = odstránenie stavby“.

Z toho dôvodu upozorňujeme obyvateľov na to, že stavebníci, ktorí majú vo vlastníctve stavby postavené bez právoplatného stavebného povolenia, majú možnosť v lehote najneskôr do 31. marca 2024, podľa t. č. platného stavebného zákona, podať žiadosť o dodatočné povolenie stavby aj s prílohami a projektovou dokumentáciou na stavebný úrad. Upozorňujeme však na skutočnosť, že tieto stavby musia byť v súlade s platným územným plánom mesta Komárno, jeho záväznou časťou.

V záujme predchádzania možných nepríjemností sa s dôverou obráťte na zamestnancov stavebného úradu, ktorí vám radi poskytnú viac Informácií na Mestskom úrade v Komárne (Pevnostný rad 3, tel. č. 035 2851 303).

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail