Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
18. Oct 2023 7:31
2023. Oct 18. 7:31
Predíďte možným nepríjemnostiam, úrad vám pomôže

Oznámenie stavebného úradu pre obyvateľov mesta

Od 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť nový zákon o výstavbe (č. 201/2022 Z.) ktorý nahradí pôvodný zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Nový zákon o výstavbe prináša zmeny v súvislosti so stavbami, ktoré boli postavené pred 1. aprílom 2024 tzv. „ čierne stavby“ a neboli predmetom stavebného konania. Nový zákon o výstavbe nepozná pojem dodatočného povolenia stavby, to znamená, že nepovolené stavby už nebude možné dodatočne povoliť, a bude platiť pravidlo „nepovolená stavba = odstránenie stavby“.

Z toho dôvodu upozorňujeme obyvateľov na to, že stavebníci, ktorí majú vo vlastníctve stavby postavené bez právoplatného stavebného povolenia, majú možnosť v lehote najneskôr do 31. marca 2024, podľa t. č. platného stavebného zákona, podať žiadosť o dodatočné povolenie stavby aj s prílohami a projektovou dokumentáciou na stavebný úrad. Upozorňujeme však na skutočnosť, že tieto stavby musia byť v súlade s platným územným plánom mesta Komárno, jeho záväznou časťou.

V záujme predchádzania možných nepríjemností sa s dôverou obráťte na zamestnancov stavebného úradu, ktorí vám radi poskytnú viac Informácií na Mestskom úrade v Komárne (Pevnostný rad 3, tel. č. 035 2851 303).

Ďalšie aktuality
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia - od piatku do nedele - v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku. Moderátorka…

29. 11. 2023
2023. 11. 29.
Zobraziť detail
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail