21. Oct 2022 7:57
2022. Oct 21. 7:57
Rodiny prevzali kľúče od nových bytov

Vo štvrtok popoludní si mohli rodiny oficiálne prevziať kľúče od nových nájomných bytov v Novej Stráži. Na slávnostnom odovzdávaní bola prítomná aj štátna tajomníčka, Katarína Bruncková, ktorej rezort dohliada na program nájomných bytov (ŠFRB). Novým nájomníkom kľúče odovzdal primátor mesta, Béla Keszegh.

Bývalá budova školy v Novej Stráži stála už 17 rokov opustená, prípravné práce na jej rekonštrukciu začali pred 3 rokmi. Samotná rekonštrukcia sa začala pred rokom, 40 percent výdavkov na jej obnovu tvorí štátna dotácia, ostatné náklady boli hradené z výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bude splácaná z nájomného obyvateľov.

14 bytov, s rekuperačnou technikov a 8 solárnymi panelmi, ktoré budú pomáhať s ohrevom vody, spĺňa najnovšie predpisy a takisto aj izolačnú normu stavby A0, vďaka čomu budú aj režijné náklady čo najnižšie. Pre nových obyvateľov je k dispozícii 21 parkovacích miest a v okolí budovy mesto upravilo aj zeleň.

Na základe žiadostí obyvateľov a následne po žrebovaní sa do bytovky mohlo nasťahovať 10 rodín, na zvyšné štyri byty sa môžu záujemcovia prihlásiť v blízkej budúcnosti.

Po slávnostnom odovzdávaní primátor mesta, Béla Keszegh, ešte ukázal štátnej tajomníčke Kataríne Brunckovej ďalšiu budovu v centre mesta, v ktorej práce začali pred dvoma týždňami a do jedného roka tam bude ďalších 16 štartovacích bytov pre mladé rodiny.

Ďalšie aktuality
Zmena zákona  - Elektronizácia hlásení do centrálneho registra hospodárskych…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno oznamuje zmeny spôsobu zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení hospodárskych zvierat do…

25. 11. 2022
2022. 11. 25.
Zobraziť detail
Vianočný stromček Komárna dorazil

V utorok predpoludním dorazil na hlavné námestie mesta vianočný strom Komárna, o niekoľko dní, pred prvou adventnou nedeľou, bude ozdobený a …

23. 11. 2022
2022. 11. 23.
Zobraziť detail
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 v znení

Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č…

16. 11. 2022
2022. 11. 16.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas Štátneho sviatku

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu prebehne nasledovne : Namiesto 17. novembra…

10. 11. 2022
2022. 11. 10.
Zobraziť detail