Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Feb 2023 7:34
2023. Feb 21. 7:34
Rozhodli o športových dotáciách

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o športových dotáciách na tento rok. Výška priamej finančnej dotácie vzrástla z vlaňajších 250-tisíc na 300-tisíc eur, pričom o 95-percentách tejto sumy rozhodlo zastupiteľstvo a o 5-percentách rozhodne primátor mesta na základe individuálnych žiadostí. Z celkovej výšky dotácie pôjde 273 600 eur na celoročnú aktivitu športových klubov. Najväčšiu dotáciu dostali futbalový klub KFC a volejbalový klub vo výške 57-tisíc eur. Významnú dotáciu schválilo tento rok zastupiteľstvo aj basketbalovému klubu, ktorý získal na podporu basketbalu dokopy 52 500 eur (BC Komárno 37 000 + TJ Step 15 000).

Na podporu jednorazových aktivít športových klubov bolo schválených 11 320 eur.

Mestské zastupiteľstvo tiež rozhodlo o finančných prostriedkoch na obnovu športovísk. 25-tisíc eur dostal futbalový klub v Novej Stráži, kde pokračujú s rekonštrukciou, 17-tisíc eur dostal kajak-kanoe klubu na dofinancovanie projektu, 8-tisíc eur tenisový klub na obnovu tenisových kurtov.

V kajak-kanoe klube momentálne prebieha realizácia dvoch úspešných projektov v hodnote za viac ako 350-tisíc, pri ktorých výšku spoluúčasti do značnej miery financuje mesto. Okrem obnovy infraštruktúry bude v stredisku inštalované aj tepelné čerpadlo, vďaka ktorému sa znížia náklady na energiu.

Športové kluby dostanú finančnú podporu aj prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis a centra voľného času. Comorra Servis spravuje športoviská , športovú halu a plaváreň, kde napriek značnému nárastu cien energií, platia kluby za prenájom nepatrnú sumu. 

Ďalšie aktuality
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Opravujú cesty a chodníky na 40 uliciach

Koncom marca začali  firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že  sa v našom meste začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný…

8. 04. 2024
2024. 04. 8.
Zobraziť detail