Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Feb 2023 7:34
2023. Feb 21. 7:34
Rozhodli o športových dotáciách

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o športových dotáciách na tento rok. Výška priamej finančnej dotácie vzrástla z vlaňajších 250-tisíc na 300-tisíc eur, pričom o 95-percentách tejto sumy rozhodlo zastupiteľstvo a o 5-percentách rozhodne primátor mesta na základe individuálnych žiadostí. Z celkovej výšky dotácie pôjde 273 600 eur na celoročnú aktivitu športových klubov. Najväčšiu dotáciu dostali futbalový klub KFC a volejbalový klub vo výške 57-tisíc eur. Významnú dotáciu schválilo tento rok zastupiteľstvo aj basketbalovému klubu, ktorý získal na podporu basketbalu dokopy 52 500 eur (BC Komárno 37 000 + TJ Step 15 000).

Na podporu jednorazových aktivít športových klubov bolo schválených 11 320 eur.

Mestské zastupiteľstvo tiež rozhodlo o finančných prostriedkoch na obnovu športovísk. 25-tisíc eur dostal futbalový klub v Novej Stráži, kde pokračujú s rekonštrukciou, 17-tisíc eur dostal kajak-kanoe klubu na dofinancovanie projektu, 8-tisíc eur tenisový klub na obnovu tenisových kurtov.

V kajak-kanoe klube momentálne prebieha realizácia dvoch úspešných projektov v hodnote za viac ako 350-tisíc, pri ktorých výšku spoluúčasti do značnej miery financuje mesto. Okrem obnovy infraštruktúry bude v stredisku inštalované aj tepelné čerpadlo, vďaka ktorému sa znížia náklady na energiu.

Športové kluby dostanú finančnú podporu aj prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis a centra voľného času. Comorra Servis spravuje športoviská , športovú halu a plaváreň, kde napriek značnému nárastu cien energií, platia kluby za prenájom nepatrnú sumu. 

Ďalšie aktuality
Odvoz kuchynského odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať…

17. 03. 2023
2023. 03. 17.
Zobraziť detail
​​47. ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom sa uskutoční…

Tradičná bežecká súťaž znovu sa uskutoční počas Komárňanských dní, 1. mája 2023. Tento rok bežci odštartujú z parkoviska Mestskej športovej haly v …

14. 03. 2023
2023. 03. 14.
Zobraziť detail
Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vyhlasuje výzvu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 8/2022 na čerpanie finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno…

23. 02. 2023
2023. 02. 23.
Zobraziť detail
Poslanci rozhodli o prvom tohtoročnom investičnom balíku

Témou posledného zasadnutia mestské zastupiteľstva boli kapitálové výdavky na realizáciu tohtoročných investícií. V prvom tohtoročnom balíku rozhodovali…

23. 02. 2023
2023. 02. 23.
Zobraziť detail