Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
21. Feb 2023 7:34
2023. Feb 21. 7:34
Rozhodli o športových dotáciách

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o športových dotáciách na tento rok. Výška priamej finančnej dotácie vzrástla z vlaňajších 250-tisíc na 300-tisíc eur, pričom o 95-percentách tejto sumy rozhodlo zastupiteľstvo a o 5-percentách rozhodne primátor mesta na základe individuálnych žiadostí. Z celkovej výšky dotácie pôjde 273 600 eur na celoročnú aktivitu športových klubov. Najväčšiu dotáciu dostali futbalový klub KFC a volejbalový klub vo výške 57-tisíc eur. Významnú dotáciu schválilo tento rok zastupiteľstvo aj basketbalovému klubu, ktorý získal na podporu basketbalu dokopy 52 500 eur (BC Komárno 37 000 + TJ Step 15 000).

Na podporu jednorazových aktivít športových klubov bolo schválených 11 320 eur.

Mestské zastupiteľstvo tiež rozhodlo o finančných prostriedkoch na obnovu športovísk. 25-tisíc eur dostal futbalový klub v Novej Stráži, kde pokračujú s rekonštrukciou, 17-tisíc eur dostal kajak-kanoe klubu na dofinancovanie projektu, 8-tisíc eur tenisový klub na obnovu tenisových kurtov.

V kajak-kanoe klube momentálne prebieha realizácia dvoch úspešných projektov v hodnote za viac ako 350-tisíc, pri ktorých výšku spoluúčasti do značnej miery financuje mesto. Okrem obnovy infraštruktúry bude v stredisku inštalované aj tepelné čerpadlo, vďaka ktorému sa znížia náklady na energiu.

Športové kluby dostanú finančnú podporu aj prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis a centra voľného času. Comorra Servis spravuje športoviská , športovú halu a plaváreň, kde napriek značnému nárastu cien energií, platia kluby za prenájom nepatrnú sumu. 

Ďalšie aktuality
Do školy na bicykli – rozvojové aktivity z dotácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo žiadosť mesta Komárno o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Dotácia…

3. 10. 2023
2023. 10. 3.
Zobraziť detail
Týždeň mobility

Všetky základné školy patriace pod samosprávu sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. Cieľom rôznych akcií bola snaha spopularizovať bicyklovanie, aby čím…

2. 10. 2023
2023. 10. 2.
Zobraziť detail
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80…

26. 09. 2023
2023. 09. 26.
Zobraziť detail
Cvičenie špeciálnych jednotiek ATLAS v pevnosti

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť  pozrieť si cvičenie zásahových jednotiek zoskupenia  ATLAS v komárňanskej pevnosti.   V dňoch 18.…

19. 09. 2023
2023. 09. 19.
Zobraziť detail