Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
2. Jan 2023 7:43
2023. Jan 2. 7:43
Rozšíril sa park v Ďulovom Dvore

Ďakujeme Milanovi Čepregimu, majiteľovi spoločnosti Ilmont, ktorý daroval mestu posilňovacie stroje, vďaka ktorým sa rozšíril relaxačný park v Ďulovom Dvore. Na dvoch stanovištiach sú k dispozícii 4 rôzne stroje s dvojjazyčným návodom na použitie, ktoré napomáhajú k správnemu cvičeniu. Stroje sú podobné tým, ktoré sa nachádzajú aj pri Vodárenskej veži, Ružovom sade a Bauringoch, čiže sú vhodné na denné cvičenie rovnako pre mladých aj starších.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail