Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Dávid Kovács – predseda komisie

PhDr. Imre Knirs- člen poslanec

Ing. Zoltán Bujna – člen poslanec

Zsolt Feszty – člen poslanec

József Pohlmüller – člen odborník

Jozef Köles – člen odborník

Marta Šárai – člen odborník

Csaba Cúth – člen odborník

Ing. Róbert Kiss – člen odborník

Róbert Szilva – člen odborník