Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Ing. Konštantín Glič – predseda

MUDr. Anton Marek – člen poslanec

MUDr. Attila Horváth – člen poslanec

MUDr. Szilárd Ipóth – člen poslanec

Mgr. Igor Horváth – člen odborník

Mgr. František Dosúdil – člen odborník

Mgr. Szabolcs Százvai – člen odborník

Norbert Bak – člen odborník

Ing. Szilárd Kovács – člen odborník

Róbert Szayka – člen odborník