Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
28. Apr 2022 8:15
2022. Apr 28. 8:15
Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení

ČESTNÝ OBČAN – Rudolf  Čerňanský alias Čeku,obyvateľ Kolárova

Rudolfovi Čerňanskému bol udelený titul Čestný občan mesta za významnú celoživotnú činnosť v oblasti populárnej hudby a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.

Jeho spevácke začiatky sa spájajú s kapelou Showels, v ktorej začínal ako 16-ročný. Po základnej vojenskej službe sa mladý „Čeku“ vybral na profesionálne umelecké skúšky do Slovkoncertu – to bola jedna z mála legálnych vstupeniek za západné hranice. Modifik ju získal ako prvá amatérska kapela z regiónu Komárna.

Agenti zo zahraničia si ich prišli vypočuť – a potom chlapci vystriedali Nórsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Belgicko. Ako uviedol, pre neho to bol vrchol, aj keď mohli dosiahnuť viac, z Komárna odísť nechceli.  

Osemdesiate roky patrili ešte kapele, počas kariéry „Čeku“ spieval hneď v niekoľkých, diskdžokeja robí posledných 25 rokov. Podľa jeho slov sa síce za neho nepovažuje, lebo dnešní dídžeji robia vlastné mixy, on však púšťa skôr muziku, ktorou zabáva ľudí a prináša nostalgiu pre staršie generácie. Už tretí rok je na dôchodku – víkendy patria hraniu a potom si cez týždeň doma odpočinie v kruhu rodiny.

„Čeku“ je symbolom Komárna, rovnajúci sa dobrej zábave. Síce už dve desiatky rokov býva v Kolárove, Komárno je pre neho miesto, ku ktorému ho viaže silné puto. Nedávno natočil aj veľmi populárny videoklip k piesni „Járom az utam“ ktorý tomu taktiež v plnej miere nasvedčuje. Rudolf „Čeku“ Čerňanský oslávil svoje 70 narodeniny 2. októbra 2021. Veríme, že ešte mnoho rokov bude zabávať Komárňanov a vytvárať pozitívnu energiu svojou jedinečnosťou.

PRO URBE – JUDr. Horváth György in memoriam

Cena PRO URBE in memoriam bola udelená JUDr. Jurajovi Horváthovi za významnú prácu v oblasti práva a ústavného súdnictva, ako aj za šírenie dobrého mena mesta Komárna  Cenu prevzala jeho dcéra JUDr. Andra Koczkás. 

Narodil sa 24. apríla 1947 v Békéšskej Čabe.

Po skončení vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal pracovať ako podnikový právnik v Poľnohospodárskom družstve Zemianka Olča, následne v Poľnohospodárskom družstve Vrbová nad Váhom, neskôr v Marcelovej. Podieľal sa na transformačnom procese ďalších poľnohospodárskych družstiev v okrese Komárno: napr. v Kameničnej, Číčove, Tôni, Veľkých Kosihách, Klížskej Nemej. Od roku 1993 do roku 1999 pôsobil ako komerčný právnik v Komárne so zameraním na správne právo, obchodné právo a pozemkové právo. Podieľal  sa na uplatňovaní reštitučných nárokov oprávnených osôb. Po absolvovaní advokátskych skúšok v roku 1999 pôsobil až do roku 2022 ako advokát s hlavným zameraním na správne právo, obchodné právo, pozemkové právo a trestné právo. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný  4. júla 2002.

PRO URBE – Mgr. Korpás Éva

Cena PRO URBE bola udelená Mgr. Éve Korpás za výnimočnú umeleckú činnosť , ako aj za zachovanie tradícií v oblasti ľudového spevu a hudby.

Svoju kariéru začala ako sólista v súbore ľudového tanca Lodiar v Komárne. Po pôsobení v tanečnom súbore „Ifjú Szivek“ v Bratislave bola štrnásť rokov speváčkou budapeštianskeho súboru, „Tükrös“, s ktorým nahrala 6 platní. Ako speváčke tejto kapely jej v roku 2001 udelili titul „Mladý majster ľudového umenia“. Počas svojej kariéry spolupracovala aj s cimbalistom Kálmánom Baloghom, herečkou Andreou Malek či rozprávkarom Andrásom Bereczom. Je sólistkou kapiel Rév a Rendhagyó Prímástalálkozó. V priebehu rokov získala ocenenie „Fonogram Díj“, cenu „Harmónia“ v troch kategóriách, Cenu „Mikola Anikó“, získala titul „Veľvyslanec talentu“ založeného Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku, cenu Pro Traditione, cenu „Külhoni Magyarságért Díj“, a titul „Népi Örökségünk Példás Mestere És Tanítványa“.

Okrem autentickej ľudovej hudby sa od roku 2007 venuje aj svetovej hudbe. Vydala päť sólových albumov tohto druhu, z toho tri sú venované deťom. Jej najnovším zvukovým nosičom je „Szívharang“, v ktorom prostredníctvom ľudovej hudby vyjadruje všetky odtiene lásky, z pohľadu ženskej perspektívy.

Popri umeleckých aktivitách považuje za svoju srdcovú záležitosť aj starostlivosť o mladé talenty. Jej zverenci už získali množstvo umiestnení v rôznych súťažiach a dvaja z nich boli zaradení aj do televíznych kôl súťaže ľudových hudieb „Fölszállott a páva“, ktoré vyhlásila maďarská televízia Duna. Slávnostný sólo koncert mala v Budapeštianskej hudobnej akadémii 21. októbra 2021 a v novembri  potešila aj svoje publikum v rodnom meste v Komárne. Zastupiteľstvo mesta udeľuje cenu PRO URBE Éve Korpás, ktorá sa významným spôsobom pričinila o kultúrny rozvoj mesta Komárna a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí.

CENA PRIMÁTORA – POLGÁRMESTERI DÍJ

PhD. Galo Vilmos

Cena primátora bola udelená PhD. Vilmosovi Galo za verejnoprospešnú odbornú činnosť v oblasti miestnej histórie.

Viliam Galo sa narodil v roku 1978 v Rimavskej Sobote. Po školských rokoch v Tornali vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti.

Ako učiteľ dejepisu bola jeho prvým pôsobiskom Základná škola na Eötvösovej ulici v Komárne, krátko pôsobil aj v Kolárove a od roku 2012 ako historik-múzejník v Podunajskom múzeu.

V roku 2018 získal doktorát s vyznamenaním z historických vied v odbore kultúrne dejiny na fakulte historických vied Univerzity Eötvösa Loránda.

Od roku 2016 je zakladajúcim členom a podpredsedom Pro Museum – Združenia na podporu múzejnej činnosti v Komárne. V roku 2019 sa stal tajomníkom Kruhu priateľov Podunajského múzea. Od roku 2021 je členom predsedníctva Zväzu maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku. Ťažiskom jeho výskumu sú cirkevné dejiny najmä Komárna. Ako kurátor vytvoril viacero výstav v Komárne a jeho okolí, a s jeho menom sa spája aj realizácia troch exteriérových panelových výstav v Komárne. Je tiež autorom niekoľkých vlastivedných brožúr a letákov. V roku 2015 spustil sériu Knihy Pro Museum, ktorej cieľom je vydávanie a distribúcia vlastivednej literatúry v Komárne. Doposiaľ sa vydalo už päť zväzkov s komárňanskou tematikou. Vilmos Galo napísal aj sprievodcu Komárnom – Krátky turistický sprievodca mestom v piatich jazykoch. Od nástupu do múzea je organizátorom vlastivednej súťaže „Nec arte, nec marte“, v ktorej si každoročne družstvá základných škôl Komárna a Komáromu zmerajú svoje vedomosti z miestnej histórie.

Helena Greisingerová

Cena primátora bola udelená Helene Greisingerovej za celoživotnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva.

Helena Greisingerová zdravotná sestra Nemocnice Agel Komárno už 50. rok pomáha pacientom.

Jej povolanie jej vybral osud, ako malému dievčatku, keď bola pacientkou v nemocnici.

Do komárňanskej nemocnice nastúpila dňa 1. júla 1971, dva týždne po maturitách. Za desiatky rokov si vyskúšala nielen prácu na ORL oddelení, ale a na oddelení hematológie a transfúziológie, ako kalmetizačná sestra a sestra na dispenzárnej ambulancií. Keď nemocnica prechádzala reorganizáciou dočasne ju prepustili, ona sa však nevzdala zdravotníctvo a pracovala ako zdravotná sestra u obvodného lekára,  pričom čas využila aj na ďalšie vzdelávanie. Spravila certifikát pracovníka v ADOS.  Po určitom čase ju znovu z nemocnice oslovili s ponukou robiť sestru pri odvodoch brancov a ponuku prijala. Od roku 2000 potom dostala stále miesto na gynekologickej ambulancií v nemocnici Komárno, kde pracovala až do roku 2012, kedy odišla do dôchodku.  

Jej srdce jej však skončiť nedalo a znovu sa vrátila k pacientom. Ako dôchodkyňa do dnešného dňa pracuje ako zastupujúca sestra v nemocnici na gynekologickej ambulancii, onkogynekologickej ambulancii, infekčnej ambulancii, na onkologickom oddelení a novorodeneckom oddelení.  Už štvrtý rok pracuje aj na ambulantnej pohotovostnej službe pre dospelých. Stále je aktívna a svoju prácu miluje. Pomáhať pacientom v nemocnici sa jej páči aj po 50 rokoch praxe, je to jej poslaním aj celoživotnou láskou. Poznajú ju tisíce pacientov a ona ku každému z nich pristupuje s ochotou, pokorou a pochopením.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Komárno

Cena primátora bola udelená Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu pri príležitosti 100. výročia organizovaného rybárstva v Komárne a za dlhoročnú aktívnu činnosť.

Podľa písomných dokumentov rybárstvo v Komárne má tisícročnú minulosť. Už v rokoch 1001 a 1051 máme písomne doklady o udelení rybárskych práv. Ďalšie písomné údaje svedčia o tom, že poddaní komárňanského hradu v 13. storočí platili svoje dane rybami. Uhorský snem v roku 1518 uzákoňuje, že Komárno je povinné zásobovať kráľovskú kuchyňu rybami.

Rybolov považovalo obyvateľstvo Podunajska až do najnovších čias za svoje prirodzené právo, v dôsledku čoho stav rýb klesal natoľko, že v roku 1888 bol schválený zákon, ktorý reguloval rybolov. Na území Komárna vznikli prvé rybárske spolky v roku 1922.  V súčasnosti organizácia eviduje takmer 3400 členov v ôsmich obvodoch – z Komárna aj okolitých obcí.

Členovia organizácie sa zúčastňujú na spoločných prácach, ako je skrášľovania rybárskych revírov, zabezpečovanie čistoty vôd, výchova detí a mládeže, a samozrejme organizovanie tradičných rybárskych pretekov. Družstvo v love rýb udicou sa stalo viackrát majstrom západoslovenského kraja, v reprezentácii Slovenka dosiahlo tiež veľmi dobré výsledky. Komárňanskí pretekári sa viackrát úspešne zúčastnili na majstrovstvách republiky. Držiteľom československého rekordu v počte ulovených rýb, 658 kusov za tri hodiny, je člen komárňanskej organizácie František Mészáros.

Mgr. Szilva József

Cena primátora bola udelená Mgr. Józsefovi Szilva za dlhoročnú rozmanitú a úspešnú prácu v oblasti pedagogiky a umeleckého života.

Akademický maliar Jozef Szilva sa narodil 17. októbra 1945 vo Vozokanoch nad Hronom.

V roku 1962 začal študovať na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde v roku 1967 získal diplom ako učiteľ grafiky. V rokoch 1980-1985 pokračoval v štúdiách na Maďarskej vysokej škole výtvarných umení.

Pracovať začal ako pedagóg výtvarného odboru bývalej Ľudovej školy umenia v Komárne v roku 1978.

V priebehu bohatej pedagogickej činnosti Jozefa Szilvu, jeho žiaci úspešne reprezentovali školu na rôznych výtvarných podujatiach  doma i v zahraničí.

Najnovšie to bolo Grafické bienále v poľskom meste Toruň, kde z 5000 súťažiacich výtvarníkov boli ocenení jeho dvaja žiaci. On sám získal ocenenie medzinárodnej poroty za úspešnú prípravu žiakov.

Počas dlhoročného pedagogického pôsobenia pripravil nespočetne veľa žiakov na ďalšie odborné štúdium, z ktorých spomenieme len niektorých:

Marek Bača, László Vikartovszky, Krisztián Csémy, Ákos Takács, Zoltán Takács, z ktorých sú dnes úspešní architekti.

Ďalej treba spomenúť mená ako Péter Stirber – reštaurátor, Andrea Pézman – profesorka Univerzity výtvarných umení v Bratislave, Dániel Szalay – pedagóg Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Tímea Golasz – pedagóg výtvarnej výchovy, akademická maliarka.

Popri pedagogickej činnosti sa angažuje aj ako aktívny výtvarník – umelec.

Je pravidelným vystavovateľom na domácich a zahraničných výtvarných podujatiach,

 je členom

 Slovenskej výtvarnej únie,

 Zväzu maďarských výtvarníkov na Slovensku,

 Art Fórum-u.

Najvýznamnejšie ocenenia Jozefa Szilvu sú:

  • Malá plaketa Sv. Gorazda
  • Štátne vyznamenanie z príležitosti životného jubilea
  • Zväz maďarských výtvarníkov – Laureát
  • Ocenenie ART-EXPO Budapest

Jozef Szilva ako pedagóg, vedúci predmetovej komisie, zástupca riaditeľa, významným spôsobom prispel k rozvoju a zveľadeniu výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Komárne. Vlastnou tvorivosťou a úspechmi svojich žiakov reprezentoval a reprezentuje školu a mesto Komárno doma i v zahraničí.

Tarics Lőrincz Margit in memoriam

Cena primátora mesta Komárna, in memoriam, bola udelená Margit Tarics Lőrincz ako prejav úcty zakladajúcej členke komárňanského divadla a za celoživotnú oddanosť obecenstvu.

Margit Tarics Lőrincz sa narodila 21. augusta 1933 v Komárne. Od narodenia žila a pracovala v Komárne. Bola najmladšou zakladateľkou Maďarského oblastného divadla.

Kariéru začala, ako mnohí iní, ako amatérska herečka. Na začiatku svojej hereckej kariéry priviedla k životu veľké postavy mladých hrdiniek. V dramatických a komediálnych úlohách prevládal jej ženský šarm a uvoľnená prirodzenosť, neskôr začala dominovať jej temperamentnosť.

Za viac ako šesť desaťročí svojej umeleckej kariéry stvárnila viac ako 200 rolí. Účinkovala vo viacerých zvukových hrách Maďarského vysielania Slovenského rozhlasu, ako aj v desiatke maďarských a slovenských filmoch.

Získala nespočetne veľa ocenení, ako napr. Cena  Literárneho fondu za celoživotný prínos, striebornú plaketu SR a cenu Pro Cultura Hungarica. Za svoju vynikajúcu prácu získala trikrát Cenu primátora mesta. Na základe jej nápadu bolo realizované aj exteriérové múzeum hercov.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail