20. Jun 2022 8:57
2022. Jun 20. 8:57
Spojené komunálne voľby sa budú konať 29. októbra

Prvýkrát v histórii krajiny sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v rovnakom čase. Predseda slovenského parlamentu Boris Kollár 6. júna oznámil, že termín spojených volieb je 29. októbra 2022. V praxi to znamená, že v tento deň budeme voliť nielen primátorov a poslancov samosprávy obcí, ale aj predsedov samosprávnych krajov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

Doteraz sa voľby do samosprávy obcí a do samosprávy krajov konali vždy oddelene. Vláda očakáva, že toto opatrenie výrazne zníži náklady spojené s voľbami. Politické strany a nezávislí kandidáti musia predložiť volebným komisiám svoje kandidátne listiny najneskôr 60 dní pred voľbami, t. j. do 30. augusta, a komisie musia absolvovať svoje prvé zasadnutie najneskôr 7. septembra.

V prípade kandidátnych listín politických strán nie sú potrebné podporné podpisy, avšak nezávislí kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja a poslanca obecného zastupiteľstva musia zbierať podporné podpisy v závislosti od počtu obyvateľov obce. V Komárne to znamená 500 podpisov v Nitrianskom samosprávnom kraji je to 1000 podpisov.

Ďalšie aktuality
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – výzva na…

Mesto Komárno, ako orgán územného plánovania, oznamuje prípravu začatia obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky číslo 3 Územného plánu…

4. 07. 2022
2022. 07. 4.
Zobraziť detail
Záujemcovia môžu podať žiadosti o mestský byt 

Mesto Komárno oznamuje, že v súčasnosti prebieha prestavba bývalej základnej školy v mestskej časti Nová Stráž na nájomný bytový dom so 14 bytmi bežného…

28. 06. 2022
2022. 06. 28.
Zobraziť detail
Verejné prístavy a.s. predstavila rozvojové plány prístavu

Vo štvrtok, 23. júna popoludní akciová spoločnosť Verejné prístavy predstavila rozvojové plány komárňanského prístavu, v prvom rade jeho vplyvy na životné…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail
Oficiálne odovzdali urgentny príjem

Vo štvrtok, 23. júna napoludnie sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie urgentného príjmu v komárňanskej nemocnici. Veľká časť (8,2 mil. eur) investície za takmer…

24. 06. 2022
2022. 06. 24.
Zobraziť detail