Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
20. Nov 2023 7:41
2023. Nov 20. 7:41
Spoločne pre práva detí

Mesto Komárno sa pripojí k iniciatíve UNICEF pri príležitosti významného dňa Svetový deň detí, ktorý sa každoročne oslavuje 20. novembra. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie spoločnosti ohľadne práv detí, zásad rovnosti príležitostí a na inklúziu. Do iniciatívy sa zapoja viaceré školy a na modro bude osvetlená emblematická stavba mesta, nakoľko modrá farba je symbolom tejto iniciatívy.

Dňa 20. novembra 2023 sa spoločne všetky školy v meste Komárno sa zapoja do celoslovenskej kampane „Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“ Podujatie „Bubnovačka“ má za cieľ symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, nakoľko násilie na deťoch je tu, je okolo nás, aj keď ho často nevnímame, nevidíme. Všetky školy pozitívne prijali túto iniciatívu. 20. novembra na Klapkovom námestí spoločne bude bubnovať takmer 800 žiakov základných škôl, špeciálnych škôl a osemročných gymnázií, aby žiaci dali najavo širokej verejnosti svoj hlas a deklarovali presvedčenie, že ticho deti pred násilím neochráni. Počas tohto zhromažďovania budú prezentované práva detí v slovenskom a maďarskom jazyku a program dopĺňajú hudobné vstupy žiakov Základnej umeleckej školy v Komárne. Toto podujatie bezpochybne svedčí o tom, že každej vzdelávacej inštitúcii v meste Komárno záleží  na tom, čo sa okolo nás deje uvedomujúc si, že sila prejavu je mohutnejšia, keď ju prezentujú spoločne.

Počas druhého novembrového týždňa niektoré triedy z jednotlivých škôl mesta navštívia mestský úrad, kde ich budú čakať primátor mesta Béla Keszegh a viceprimártor mesta Ondrej Gajdáč. Hlavní predstavitelia mesta počas týchto stretnutí budú diskutovať s deťmi nielen o svojich právach ale aj o tom ako funguje samospráva, ako môžu deti ovplyvniť chod mesta, uplatniť svoje práva a byť nápomocným v komunite mesta. Počas týchto interaktívnych stretnutí si deti môžu zvoliť detského primátora, môžu načrtnúť svoje plány ohľadne toho, ako a čo by menili v meste. Cez noc 20. novembra na modro bude osvetlený Monoštorský most, ktorý je aj počas všedných dní symbolom solidarity.

Ďalšie aktuality
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Vyznačia parkovacie miesta na chodníkoch

Zmenou legislatívy boli zavedené prísne pravidlá parkovania na chodníkoch, čo na niektorých miestach v meste spôsobuje nemalé problémy. V spolupráci so…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail