Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
20. Nov 2023 7:41
2023. Nov 20. 7:41
Spoločne pre práva detí

Mesto Komárno sa pripojí k iniciatíve UNICEF pri príležitosti významného dňa Svetový deň detí, ktorý sa každoročne oslavuje 20. novembra. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie spoločnosti ohľadne práv detí, zásad rovnosti príležitostí a na inklúziu. Do iniciatívy sa zapoja viaceré školy a na modro bude osvetlená emblematická stavba mesta, nakoľko modrá farba je symbolom tejto iniciatívy.

Dňa 20. novembra 2023 sa spoločne všetky školy v meste Komárno sa zapoja do celoslovenskej kampane „Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“ Podujatie „Bubnovačka“ má za cieľ symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, nakoľko násilie na deťoch je tu, je okolo nás, aj keď ho často nevnímame, nevidíme. Všetky školy pozitívne prijali túto iniciatívu. 20. novembra na Klapkovom námestí spoločne bude bubnovať takmer 800 žiakov základných škôl, špeciálnych škôl a osemročných gymnázií, aby žiaci dali najavo širokej verejnosti svoj hlas a deklarovali presvedčenie, že ticho deti pred násilím neochráni. Počas tohto zhromažďovania budú prezentované práva detí v slovenskom a maďarskom jazyku a program dopĺňajú hudobné vstupy žiakov Základnej umeleckej školy v Komárne. Toto podujatie bezpochybne svedčí o tom, že každej vzdelávacej inštitúcii v meste Komárno záleží  na tom, čo sa okolo nás deje uvedomujúc si, že sila prejavu je mohutnejšia, keď ju prezentujú spoločne.

Počas druhého novembrového týždňa niektoré triedy z jednotlivých škôl mesta navštívia mestský úrad, kde ich budú čakať primátor mesta Béla Keszegh a viceprimártor mesta Ondrej Gajdáč. Hlavní predstavitelia mesta počas týchto stretnutí budú diskutovať s deťmi nielen o svojich právach ale aj o tom ako funguje samospráva, ako môžu deti ovplyvniť chod mesta, uplatniť svoje práva a byť nápomocným v komunite mesta. Počas týchto interaktívnych stretnutí si deti môžu zvoliť detského primátora, môžu načrtnúť svoje plány ohľadne toho, ako a čo by menili v meste. Cez noc 20. novembra na modro bude osvetlený Monoštorský most, ktorý je aj počas všedných dní symbolom solidarity.

Ďalšie aktuality
Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o…

9. 07. 2024
2024. 07. 9.
Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail