Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Štatutárny orgán spoločnosti: Predstavenstvo

  • predseda predstavenstva, zároveň generálny riaditeľ spoločnosti: Ing. Marián Molnár
  • člen predstavenstva: Ing. Bohumír Kóňa
  • člen predstavenstva: Ing. Ján Sólymos

Etický kódex zamestnanca

Účtovné uzávierky spoločnosti

Webová stránka akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS, a.s.