Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Štatutárny orgán spoločnosti: Predstavenstvo

  • predseda predstavenstva, zároveň generálny riaditeľ spoločnosti: Mgr. Patrik Ruman 
  • člen predstavenstva: Ing. Bohumír Kóňa
  • člen predstavenstva: Ing. Helena Molnárová

Webová stránka akciovej spoločnosti KOMVaK

základné informácie o spoločnosti KOMVaK

účtovné uzávierky spoločnosti

Správa „Due dilligence“ z februára 2018

Etický kódex zamestnanca KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.