Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Sumár verejných obstarávaní za rok 2015

Sumár verejných obstarávaní za rok 2014

Správy o verejných obstarávaniach nad 1.000,-EUR:

Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_4Q 4Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_3Q 3Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_2Q 2Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_1Q 1Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_4Q 4Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_3Q 3Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_2Q 2Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_1Q 1Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_4Q 4Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_3Q 3Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_2Q 2Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_1Q 1Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_4Q 4Q/2018
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_3Q 3Q/2018 
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_2Q 2Q/2018
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_1Q 1Q/2018
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_4Q 4Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_3Q 3Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_2Q 2Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_1Q 1Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_4Q 4Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_3Q 3Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_2Q 2Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_1Q 1Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2015_3Q 3Q/2015
Správy o VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. o VO 3Q/2015
  2Q/2015
Správy o VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. o VO 2Q/2015
  1Q/2015
Správy o VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. o VO 1Q/2015
Správa o VO do 10.000 € 1Q/2015
  4Q/2014
  3Q/2014
  2Q/2014
  1Q/2014
  4Q/2013
  3Q/2013
Správa o VO do 10.000 € 3Q/2013
  2Q/2013
  1Q/2013