Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
28. Jun 2023 8:11
2023. Jun 28. 8:11
Únia miest Slovenka háji záujmy obyvateľov

8. júna sa vo Zvolene uskutočnil Snem Únie miest Slovenska. Záujmové združenie združujúce 61 miest,  medzi nimi aj tie najväčšie, háji záujmy takmer 2 miliónov obyvateľov.  Na stretnutí, okrem odborných diskusií, došlo aj k voľbe orgánov únie miest, kde pozíciu jedného z viceprezidentov jednohlasne obhájil primátor mesta Béla Keszegh.

V prvej časti snemu dostali priestor odborné otázky. Minulá vláda uložila samosprávam ďalšie úlohy, no zároveň im zobrala nemalé finančné prostriedky. Nepriamo sa tým zhoršuje životná úroveň obyvateľov, keďže samosprávy sa musia postarať o potreby ľudí, ktoré sa týkajú ich každodenného života.

Najväčšie záujmové združenie miest vypracovalo aj nový model financovania, ktorý by samosprávam umožnil získať viac príjmov. Tento by chceli, v prvom rade, predložiť novej vláde, ktorá vznikne po septembrových voľbách.

Na sneme došlo aj k voľbám vedenia únie miest. Pozíciu prezidenta obhájil Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Pozíciu viceprezidenta obhájil aj primátor mesta Béla Keszegh, ktorý tento post zastáva, medzi inými, aj s primátormi miest Bratislava, Košice a Banská Bystrica.  

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail