Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
28. Jun 2023 8:11
2023. Jun 28. 8:11
Únia miest Slovenka háji záujmy obyvateľov

8. júna sa vo Zvolene uskutočnil Snem Únie miest Slovenska. Záujmové združenie združujúce 61 miest,  medzi nimi aj tie najväčšie, háji záujmy takmer 2 miliónov obyvateľov.  Na stretnutí, okrem odborných diskusií, došlo aj k voľbe orgánov únie miest, kde pozíciu jedného z viceprezidentov jednohlasne obhájil primátor mesta Béla Keszegh.

V prvej časti snemu dostali priestor odborné otázky. Minulá vláda uložila samosprávam ďalšie úlohy, no zároveň im zobrala nemalé finančné prostriedky. Nepriamo sa tým zhoršuje životná úroveň obyvateľov, keďže samosprávy sa musia postarať o potreby ľudí, ktoré sa týkajú ich každodenného života.

Najväčšie záujmové združenie miest vypracovalo aj nový model financovania, ktorý by samosprávam umožnil získať viac príjmov. Tento by chceli, v prvom rade, predložiť novej vláde, ktorá vznikne po septembrových voľbách.

Na sneme došlo aj k voľbám vedenia únie miest. Pozíciu prezidenta obhájil Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Pozíciu viceprezidenta obhájil aj primátor mesta Béla Keszegh, ktorý tento post zastáva, medzi inými, aj s primátormi miest Bratislava, Košice a Banská Bystrica.  

Ďalšie aktuality
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80…

26. 09. 2023
2023. 09. 26.
Zobraziť detail
Cvičenie špeciálnych jednotiek ATLAS v pevnosti

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť  pozrieť si cvičenie zásahových jednotiek zoskupenia  ATLAS v komárňanskej pevnosti.   V dňoch 18.…

19. 09. 2023
2023. 09. 19.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom

V priebehu jesene dostanú obyvatelia Komárna do daru stromy, ak sa o ne budú starať. Záujemcovia majú možnosť požiadať  o okrasné aj ovocné stromy.…

6. 09. 2023
2023. 09. 6.
Zobraziť detail
JESENNÉ  UPRATOVANIE  MESTA - OZNÁMENIE

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch október a november 2023 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

5. 09. 2023
2023. 09. 5.
Zobraziť detail