Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
28. Jun 2023 8:11
2023. Jun 28. 8:11
Únia miest Slovenka háji záujmy obyvateľov

8. júna sa vo Zvolene uskutočnil Snem Únie miest Slovenska. Záujmové združenie združujúce 61 miest,  medzi nimi aj tie najväčšie, háji záujmy takmer 2 miliónov obyvateľov.  Na stretnutí, okrem odborných diskusií, došlo aj k voľbe orgánov únie miest, kde pozíciu jedného z viceprezidentov jednohlasne obhájil primátor mesta Béla Keszegh.

V prvej časti snemu dostali priestor odborné otázky. Minulá vláda uložila samosprávam ďalšie úlohy, no zároveň im zobrala nemalé finančné prostriedky. Nepriamo sa tým zhoršuje životná úroveň obyvateľov, keďže samosprávy sa musia postarať o potreby ľudí, ktoré sa týkajú ich každodenného života.

Najväčšie záujmové združenie miest vypracovalo aj nový model financovania, ktorý by samosprávam umožnil získať viac príjmov. Tento by chceli, v prvom rade, predložiť novej vláde, ktorá vznikne po septembrových voľbách.

Na sneme došlo aj k voľbám vedenia únie miest. Pozíciu prezidenta obhájil Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Pozíciu viceprezidenta obhájil aj primátor mesta Béla Keszegh, ktorý tento post zastáva, medzi inými, aj s primátormi miest Bratislava, Košice a Banská Bystrica.  

Ďalšie aktuality
Aj ženy postupili do najvyššej ligy

Vedenie mesta dnes prijalo na radnici ženský futbalový tím KFC, ktorý skončil na prvom mieste v majstrovstvách, ktoré sa skončili tento víkend, čím si…

14. 06. 2024
2024. 06. 14.
Zobraziť detail
Biologická regulácia komárov už tretíkrát

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je…

13. 06. 2024
2024. 06. 13.
Zobraziť detail
Renovujú okná na umeleckej škole

V historickej budove umeleckej školy boli okná už veľmi opotrebované a na niektorých miestach boli v havarijnom stave. Na svojom poslednom zasadnutí sa…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail
Nové kohútiky v cintoríne

V uplynulých dňoch spoločnosť KOMVaK nainštalovala na katolíckom cintoríne 13 nových vodovodných kohútikov, čím prispela k zlepšeniu podmienok na…

7. 06. 2024
2024. 06. 7.
Zobraziť detail