Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
6. Apr 2023 12:58
2023. Apr 6. 12:58
Uskutočnila sa séria prednášok v pevnosti

Pro castello Comaromiensi n.o. v Komárne znovu úspešne požiadala o finančný príspevok z Fondu pre kultúru národnostných menšín, vďaka čomu sa v marci tohto roku zrealizovala séria prednášok s názvom „Nec arte, nec marte – nezlomný generál Klapka a nedobytné múry pevnosti Komárna“. Cieľom tematických dní bolo pripomenúť si generála Klapku, nastoliť lokálpatriotizmus nastupujúcej generácie a rozšíriť ich historické vedomostí. Veku primerané prednášky pripravili pracovníci Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok Mestského úradu v Komárna, historici Podunajského múzea a uznaní špecialisti obdobia 1848/49 z Maďarska. Škôlkari sa zúčastnili  na prechádzkach v pevnosti pod vedením Silvie Hamran, žiaci a študenti komárňanských škôl, Strednej stavebnej školy v Hurbanove absolvovali prehliadku ústrednej pevnosti a vypočuli  prednášky fundovaných odborníkov PhDr. Andreja Ozimyho, Ing. Beáty Sebő, Pétera Vanyu, Viliama Gala, PhD. Študenti Univerzity Hansa  Selyeho  mohli vypočuť prednášky vojenských historikov Prof. dr. Tamása Csikánya, DSc, Dr. Róberta Hermanna, Dr. Gyulu Kedvesa. Pod vedením Mgr. Ľudovíta Gráfela, bývalého riaditeľa Pro castello Comaromiensi n.o. absolvovali aj prehliadku ústrednej pevnosti. Na konci podujatí v rámci „burze nápadov“ účastníci vo forme braimstrongu sformulovali svoje nápady o budúcom využití jednotlivých objektov ústrednej pevnosti. Môžeme poznamenať, že odzneli veľmi inšpiratívne myšlienky, ktoré sa môžu využiť aj pri budúcom plánovaní rozvojových aktivít mesta.

Ďalšie aktuality
Otvára požičovňa malých plavidiel

V sobotu 3. júna otvára požičovňa malých plavidiel  na Mŕtvom ramene Váhu. Počas júna čaká na svojich priaznivcov každý víkend v čase medzi 10:00 – 20:00…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
Otvára komárňanské kúpalisko

1. júna otvára svoje brány komárňanské kúpalisko. Pri bazénoch boli vytvorené ďalšie oddychové zóny a rozšírila sa aj ponuka bufetov. S možnosťou bezplatného…

2. 06. 2023
2023. 06. 2.
Zobraziť detail
OZNÁMENIE - Zmena úradných hodín na Matričnom úrade

Na odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Mesto Komárno zavedie na Matričnom úrade nestránkový deň za každý štvrtok…

26. 05. 2023
2023. 05. 26.
Zobraziť detail
Prebieha biologická regulácia komárov

Mesto Komárno na začiatku mája začalo biologickú reguláciu komárov. Jedná sa o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami. Odborníci látku…

22. 05. 2023
2023. 05. 22.
Zobraziť detail