Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
6. Apr 2023 12:58
2023. Apr 6. 12:58
Uskutočnila sa séria prednášok v pevnosti

Pro castello Comaromiensi n.o. v Komárne znovu úspešne požiadala o finančný príspevok z Fondu pre kultúru národnostných menšín, vďaka čomu sa v marci tohto roku zrealizovala séria prednášok s názvom „Nec arte, nec marte – nezlomný generál Klapka a nedobytné múry pevnosti Komárna“. Cieľom tematických dní bolo pripomenúť si generála Klapku, nastoliť lokálpatriotizmus nastupujúcej generácie a rozšíriť ich historické vedomostí. Veku primerané prednášky pripravili pracovníci Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok Mestského úradu v Komárna, historici Podunajského múzea a uznaní špecialisti obdobia 1848/49 z Maďarska. Škôlkari sa zúčastnili  na prechádzkach v pevnosti pod vedením Silvie Hamran, žiaci a študenti komárňanských škôl, Strednej stavebnej školy v Hurbanove absolvovali prehliadku ústrednej pevnosti a vypočuli  prednášky fundovaných odborníkov PhDr. Andreja Ozimyho, Ing. Beáty Sebő, Pétera Vanyu, Viliama Gala, PhD. Študenti Univerzity Hansa  Selyeho  mohli vypočuť prednášky vojenských historikov Prof. dr. Tamása Csikánya, DSc, Dr. Róberta Hermanna, Dr. Gyulu Kedvesa. Pod vedením Mgr. Ľudovíta Gráfela, bývalého riaditeľa Pro castello Comaromiensi n.o. absolvovali aj prehliadku ústrednej pevnosti. Na konci podujatí v rámci „burze nápadov“ účastníci vo forme braimstrongu sformulovali svoje nápady o budúcom využití jednotlivých objektov ústrednej pevnosti. Môžeme poznamenať, že odzneli veľmi inšpiratívne myšlienky, ktoré sa môžu využiť aj pri budúcom plánovaní rozvojových aktivít mesta.

Ďalšie aktuality
Začalo sa biologickou reguláciou komárov

Pred niekoľkými dňami sa začala biologická regulácia lariev komárov. Biologická regulácia sa môže použiť v mokradiach, kde sa larvy komárov nachádzajú. V…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Uznanie za historický úspech

Vedenie mesta privítalo na radnici futbalové družstvo mužov KFC, ktorému sa podarilo dve kolá pred koncom vybojovať postup do prvej ligy. Primátor Béla…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Zobraziť detail
Komárno je majstrom

Začiatkom tohto týždňa sa volejbalovému družstvu mužov podarilo získať zlatú medailu v extralige. Majstrov prijali na radnici primátor mesta Béla Keszegh,…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Zobraziť detail
Zmení sa cestovný poriadok MHD

Od 1. mája sa zmení cestovný poriadok mestských autobusov. Frekvencia spojov zostáva rovnaká, len časy sa zmenili, aby sa prispôsobili zmenám v železničnej a…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Zobraziť detail