Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
6. Apr 2023 12:58
2023. Apr 6. 12:58
Uskutočnila sa séria prednášok v pevnosti

Pro castello Comaromiensi n.o. v Komárne znovu úspešne požiadala o finančný príspevok z Fondu pre kultúru národnostných menšín, vďaka čomu sa v marci tohto roku zrealizovala séria prednášok s názvom „Nec arte, nec marte – nezlomný generál Klapka a nedobytné múry pevnosti Komárna“. Cieľom tematických dní bolo pripomenúť si generála Klapku, nastoliť lokálpatriotizmus nastupujúcej generácie a rozšíriť ich historické vedomostí. Veku primerané prednášky pripravili pracovníci Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok Mestského úradu v Komárna, historici Podunajského múzea a uznaní špecialisti obdobia 1848/49 z Maďarska. Škôlkari sa zúčastnili  na prechádzkach v pevnosti pod vedením Silvie Hamran, žiaci a študenti komárňanských škôl, Strednej stavebnej školy v Hurbanove absolvovali prehliadku ústrednej pevnosti a vypočuli  prednášky fundovaných odborníkov PhDr. Andreja Ozimyho, Ing. Beáty Sebő, Pétera Vanyu, Viliama Gala, PhD. Študenti Univerzity Hansa  Selyeho  mohli vypočuť prednášky vojenských historikov Prof. dr. Tamása Csikánya, DSc, Dr. Róberta Hermanna, Dr. Gyulu Kedvesa. Pod vedením Mgr. Ľudovíta Gráfela, bývalého riaditeľa Pro castello Comaromiensi n.o. absolvovali aj prehliadku ústrednej pevnosti. Na konci podujatí v rámci „burze nápadov“ účastníci vo forme braimstrongu sformulovali svoje nápady o budúcom využití jednotlivých objektov ústrednej pevnosti. Môžeme poznamenať, že odzneli veľmi inšpiratívne myšlienky, ktoré sa môžu využiť aj pri budúcom plánovaní rozvojových aktivít mesta.

Ďalšie aktuality
Stojany na bicykle v základných školách

V mestských základných školách sa začalo s inštaláciou stojanov na bicykle. Pri základnej škole Komenského je už teraz možné parkovať pod strechou. Vďaka…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Dorazil vianočný stromček mesta

Na Klapkovo námestie dorazil vianočný stromček mesta. 12-metrová strieborná borovica pochádza od rodiny Saláthovej z Murgašovej ulice. Na prvú adventnú nedeľu…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom - odovzdali 350 stromčekov

V sobotu si mohli občania prevziať stromčeky v rámci našej akcie „Adoptuj si strom“. Spolu bolo odovzdaných 350 stromčekov, a to v pomere 170 okrasných a 180…

27. 11. 2023
2023. 11. 27.
Zobraziť detail
Defibrilátory u mestských policajtov

Na stanici mestskej polície bol nainštalovaný defibrilátor, ale mobilnými defibrilátormi budú vybavené aj vozidlá mestskej polície. Vďaka patrí spoločnosti…

23. 11. 2023
2023. 11. 23.
Zobraziť detail