Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
5. Jan 2024 7:51
2024. Jan 5. 7:51
V Komárne cestuje autobusom čoraz viac ľudí

Počet ľudí, ktorí cestujú autobusom v Komárne, sa neustále zvyšuje. Bezplatnú autobusovú dopravu zaviedlo mesto ešte v časoch pred obdobím koronavírusu, ktorú potom prerušili covidové obmedzenia. V roku 2023 však došlo k výraznému nárastu v porovnaní aj s počtom cestujúcich pred covidovým obdobím.

Mesto Komárno zaviedlo bezplatnú verejnú dopravu pred 4 rokmi. Cieľom bolo dostať do autobusov čo najviac ľudí, a tak odľahčiť narastajúcu dopravu, ktorá mesto denne sužuje. Verejná doprava je z hľadiska vplyvov na životné prostredie ekologickejšia a automobilová doprava je už aj čoraz drahšia.

Štatistiky z posledných rokov ukazujú neustály nárast počtu cestujúcich autobusmi v Komárne. V minulom roku bolo autobusmi prepravených 228 760 cestujúcich, čo je v priemere viac ako 19 000 cestujúcich mesačne a viac ako 900 cestujúcich denne v autobusoch premávajúcich v pracovných dňoch. Počas covidu počet cestujúcich klesol o 40 – 45 %, ale v minulom roku to boloo 5 000 cestujúcich viac ako v rokoch pred pandémiou.

V uplynulých rokoch spoločnosť obnovila vozový park, pribudli nové klimatizované autobusy s bezplatným wi-fi pripojením a USB nabíjačkami. Autobusové zastávky boli postupne renovované z externých zdrojov. Vďaka úspešnému grantu bola zrekonštruovaná aj centrálna autobusová stanica, ktorá teraz ponúka cestujúcim príjemné prostredie.

V mestskej časti Komárna má 72 % obyvateľov prístup k autobusovej zastávke vo vzdialenosti do 500 metrov, čo znamená, že čoraz viac ľudí si vyberá tento spôsob dopravy. Vďaka bezplatnej službe môžu najmä dochádzajúci výrazne ušetriť, ale aj študenti, ktorí už aj predtým dostávali zľavy, môžu ročne ušetriť ešte viac peňazí.

Mesto chce verejnú dopravu v Komárne ďalej rozvíjať. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na vybavenie autobusových zastávok digitálnymi displejmi a mobilnou aplikáciou, ktorá bude poskytovať okamžité informácie o príchode autobusov.

Medzi Komárnom a Komáromom (HU) premáva aj pravidelná autobusová linka – elektrobus, ktorý bol financovaný z úspešného grantu.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail