Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
4. Sep 2023 7:33
2023. Sep 4. 7:33
V Komárne otvorili asistenčné centrum

30. augusta bolo slávnostné otvorenie asistenčného centra v Komárne, ktorého cieľom je pomoc samosprávam v okrese v oblasti projektovej činnosti. Ide najme o sprostredkovanie informácií, ale bezplatne budú pomáhať aj pri písaní projektov. Veľká pomoc je to v prvom rade pre menšie obce v okrese, ale dôležitú úlohu zohrávajú aj pri zosúladení jednotlivých rozvojových investícií v regióne, aby sa región dynamicky napredoval.
Na slávnostnom otvorení bol prítomný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Branislav Becík, podpredseda, Tibor Csenger a viacerí poslanci kraja. Samosprávy zastupoval primátor mesta Komárna Béla Keszegh a primátor Kolárova Béla Halász, prítomní však boli aj viacerí starostovia z okresu. Všetci účastníci zdôraznili, že základom úspechu je úzka spolupráca. Cieľom samosprávneho kraja je dostať sa bližšie k regiónom, preto bude aj finančne podporovať regionálnu kanceláriu. V Nitrianskom kraji je to už štvrté asistenčné centrum. Okrem konzultácií kancelária plánuje aj odborné stretnutia. Prvé bude z oblasti cestovného ruchu, kde svoje plány predstaví krajská organizácia cestovného ruchu v spolupráci s členmi oblastnej organizácie.

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail